Kinderdagverblijf

Definitie Een crèche is een voorziening voor de opvang van kinderen onder de drie jaar, die dus nog te jong zijn voor de kleuterschool. De term "Kita" (= kinderdagverblijf) is minder duidelijk gedefinieerd en kan verwijzen naar elke vorm van kinderopvang, dus het zou kunnen staan ​​voor een crèche of een kleuterschool of een … Meer details

Wet kinderopvang | Kinderdagverblijf

Wet kinderopvang In het zogenaamde Kindertagesstättengesetz is vastgelegd welke opvangvoorzieningen bij kinderdagverblijven horen, namelijk crèches (tot 3 jaar), kleuterscholen (totdat het kind naar school gaat), buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven (voor schoolgaande kinderen tot 14 jaar). tot XNUMX jaar), en welke regels daar gelden om kinderen optimaal te begeleiden. De … Meer details

Opslag- en geheugenprestaties | Vroegtijdige opsporing van een dyscalculie

Opslag en geheugenprestaties De waarschijnlijk bekendste differentiatie van geheugenvormen is het onderscheid tussen kortetermijn- en langetermijngeheugen. Recent onderzoek heeft geleid tot een verdere ontwikkeling van de termen, en in sommige gevallen tot een nieuwe definitie. Tegenwoordig maakt men een onderscheid tussen werkgeheugen, dat ultrakorte termijn geheugen omvat (= nieuw geheugen) en korte termijn … Meer details

Vroegtijdige opsporing van dyscalculie

Kenmerken, symptomen, afwijkingen, vroegtijdige waarschuwing, dyscalculie, rekenkunde, acalculie, leerstoornis bij wiskunde, leermoeilijkheden bij wiskundelessen, dyscalculie. Definitie Vroegtijdige detectie Alle kinderen die problemen vertonen (op wiskundig gebied) hebben recht op ondersteuning – ongeacht of dit te wijten is aan dyscalculie (gedeeltelijke prestatiestoornis met minstens gemiddelde intelligentie) of aan algemene … Meer details

Bevordering van de verbeelding | Vroegtijdige opsporing van dyscalculie

Bevordering van de verbeelding Hieronder vindt u enkele vrij eenvoudige methoden om het verbeeldingsvermogen van een kind te verbeteren. Deze zijn misschien vrij "alledaags": bouwen met bouwstenen en stenen bevordert ook de verbeeldingskracht en actieplanning van kinderen op een speciale manier. “Ik bouw een kasteel” impliceert een bestaand beeld in het hoofd van het kind, dat … Meer details

Educatieve leerspellen

Op onze site kunt u nu ook educatieve leerspelletjes van hoge kwaliteit bestellen die het kind op leeftijd uitdagen en op verschillende niveaus promoten. De visueel aantrekkelijke educatieve spellen zijn allemaal handgemaakt van hoogwaardig hout (noords dennen-, elzen- of berkenmultiplex). Er wordt voor gezorgd dat ze veilig te gebruiken zijn. Voor … Meer details

PISA-onderzoek

Wat is het PISA-onderzoek? Het PISA-onderzoek is een schoolprestatietest die in 2000 is ingevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OCED). Het acroniem PISA wordt op verschillende manieren geadverteerd, hetzij in het Engels: Programm for International Student Assessment of in het Frans: Program international pour le suivi des acquis des éléves … Meer details