Chronische ziekte

Definitie

Een chronische ziekte is een ziekte die aantast volksgezondheid over een langere periode of zal levenslang aanwezig zijn. Hoewel de ziekte meestal door een arts kan en moet worden behandeld, is deze niet te genezen. Sommige ziekten worden al vanaf het moment van diagnose chronisch genoemd, omdat het volgens de huidige stand van onderzoek nog niet mogelijk is om de oorzaak van de ziekte te behandelen.

Dit zijn vaak aangeboren ziekten. Andere ziekten worden pas na verloop van tijd chronisch. Als een ziekte niet geneest van een acute voorwaarde, bijvoorbeeld door een inadequate behandeling of als de behandeling niet reageert, wordt het een chronisch proces.

Bijvoorbeeld een acute hepatitis (ontsteking van de lever) kan chronisch worden hepatitis. Zelfs pijn dat al lang bestaat, kan veranderen in een chronisch pijnsyndroom. Op welk moment men spreekt van een chronische ziekte verschilt van ziektepatroon tot ziektepatroon.

Er wordt echter vaak gedefinieerd dat een acuut ziekteverloop na 14 dagen verandert in een chronisch beloop. Soms worden echter ook vier of zes weken als limiet getrokken. Een kleurrijk beeld van ziekten behoort tot de chronische ziekten. Een chronische ziekte kunnen bijvoorbeeld organische ziekten zijn zoals hart- mislukking, suikerziekte, chronische ademhalingsziekten, tumorziekten, psychische aandoeningen zoals Depressie of een aangeboren genetische ziekte. Alcoholafhankelijkheid is ook een chronische ziekte.

Overzicht van chronische ziekten in Duitsland

In Duitsland omvatten de meest voorkomende chronische ziekten ziekten die verband houden met de cardiovasculair systeem. Dit wordt veroorzaakt door verschillende risicofactoren zoals roken, te zwaar, Slechte dieet en gebrek aan fysieke activiteit. De meest voorkomende chronische ziekte in Duitsland is hoge bloeddruk.

Dit wordt gevolgd door stoornissen van het vetmetabolisme, zoals verhoogde cholesterol niveaus. Beide ziekten verhogen het risico op a hart- aanval. Beide ziekten worden gevolgd door chronische rug pijn, vanwege verschillende oorzaken.

Terug pijn is de meest voorkomende reden voor overleg met orthopedisch chirurgen en heeft de neiging chronisch te worden. Op de vierde en vijfde plaats van de tien meest voorkomende chronische ziekten in Duitsland zijn er weer twee ziekten die een impact hebben op de cardiovasculair systeem, namelijk type 2 suikerziekte (diabetes met aanvang op volwassen leeftijd) en coronair hart- ziekte (CHD). Bij coronaire hartziekten veroorzaken verschillende risicofactoren de kransslagaders vernauwd raken door vasculaire afzettingen, zodat het hart niet van zuurstof kan worden voorzien en slechter werkt.

Dit kan ook leiden tot een hartaanval. Uitbreiding van het schildklier is ook een veel voorkomende chronische ziekte. Dat wezen mag ook niet worden vergeten te zwaar is een chronische ziekte en kan tot verdere chronische ziekten leiden.

Naast hart- en vaatziekten spelen ook luchtwegaandoeningen een grote rol. De meest voorkomende chronische aandoeningen van de luchtwegen zijn astma en COPD (= chronische obstructieve longziekte). COPD wordt veroorzaakt door hoge chronische nicotine consumptie.

Het gaat zelfs daarna niet achteruit nicotine consumptie is gestopt. Lever ziekten behoren tot de meest voorkomende chronische ziekten; deze worden vaak veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik of een hoog vetgehalte dieet. Bij chronische ziekten mogen psychische aandoeningen niet worden vergeten.

Depressie met name speelt hierbij een grote rol. In de afgelopen jaren is de incidentie van de ziekte drastisch toegenomen. Aangenomen wordt dat het aantal depressies de komende jaren zal toenemen en dat hart- en vaatziekten de leidende posities zullen verdringen. Dementia en de ziekte van Parkinson behoren ook tot de chronische ziekten die in Duitsland niet zelden voorkomen.