Disclaimer

Website Disclaimer

De informatie die door ons op deze website ("Site") wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Alle informatie op de site wordt te goeder trouw verstrekt, maar we geven geen enkele verklaring of garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, geschiktheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid van enige informatie op de site.

In geen geval zijn wij aansprakelijk jegens u voor enig verlies of enige schade die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de site of het vertrouwen op enige informatie die op de site wordt verstrekt. Uw gebruik van de site en uw vertrouwen op enige informatie op de site is uitsluitend op eigen risico.

Disclaimer voor externe links

De site kan links naar andere websites of inhoud die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden of links naar websites en functies bevatten (of u kunt via de site worden verzonden). Dergelijke externe links worden door ons niet onderzocht, gecontroleerd of gecontroleerd op juistheid, toereikendheid, geldigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of volledigheid.

We geven geen garantie, onderschrijven, garanderen of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de informatie die wordt aangeboden door websites van derden die zijn gelinkt via de site of een website of functie die is gelinkt in een banner of andere advertenties. Wij zijn geen partij bij of zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren van transacties tussen u en externe leveranciers van producten of diensten.

Professionele disclaimer

De Site kan en bevat geen medisch advies. De informatie wordt alleen verstrekt voor algemene informatieve en educatieve doeleinden en is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Daarom raden we u aan om, voordat u actie onderneemt op basis van dergelijke informatie, de juiste professionals te raadplegen. We geven geen enkel medisch advies.

Inhoud die op de site wordt gepubliceerd, is bedoeld om te worden gebruikt en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Het is erg belangrijk om uw eigen analyse uit te voeren voordat u een beslissing neemt op basis van uw eigen persoonlijke omstandigheden. U moet onafhankelijk medisch advies inwinnen van een professioneel of onafhankelijk onderzoek en alle informatie die u op onze website vindt en waarop u wilt vertrouwen, verifiëren.

Het gebruik van of vertrouwen op enige informatie op deze site is uitsluitend op eigen risico.

Disclaimer voor aangesloten maatschappijen

De site kan links naar gelieerde websites bevatten, en we kunnen een aangesloten commissie ontvangen voor alle aankopen of acties die u op de aangesloten websites doet met behulp van dergelijke links.

Disclaimer voor fouten en weglatingen

Hoewel we er alles aan hebben gedaan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze site is verkregen uit betrouwbare bronnen, is de site niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen of voor de resultaten die zijn verkregen door het gebruik van deze informatie. Alle informatie op deze site wordt verstrekt "zoals deze is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot garanties van prestatie, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

In geen geval zullen de site, zijn gerelateerde partnerschappen of bedrijven, of de partners, agenten of werknemers daarvan aansprakelijk zijn jegens u of iemand anders voor een beslissing die is genomen of een actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op deze site of voor enige daaruit voortvloeiende, speciale of soortgelijke schade, zelfs indien op de hoogte gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Bijdragen van freelancers van auteurs Disclaimers

Deze site kan inhoud van freelancers bevatten en alle meningen of meningen die in dergelijke berichten worden geuit, zijn persoonlijk en vertegenwoordigen niet die van de eigenaren van de site of een van zijn personeel of gelieerde ondernemingen, tenzij expliciet vermeld.

Disclaimer logo's en handelsmerken

Alle logo's en handelsmerken van derden waarnaar op de site wordt verwezen, zijn de handelsmerken en logo's van hun respectieve eigenaren. Het opnemen van dergelijke handelsmerken of logo's impliceert of vormt geen goedkeuring, goedkeuring of sponsoring van de site.

Contact informatie

Mocht u feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning of andere vragen hebben, gebruik dan het contactformulier om ons te bereiken.