Plavix

Synoniemen Clopidogrel Definitie Plavix®(clopidogrel) wordt gebruikt als geneesmiddel en behoort tot de groep van antibloedplaatjesaggregatieremmers. Zo verhindert het de bloedstolling en dus de vorming van trombi (bloedstolsels), die mogelijk kunnen leiden tot embolie (volledige ontwrichting van bloedvaten), wat kan leiden tot bijvoorbeeld een longembolie of beroerte, en … Plavix

Moet ik Plavix® verwijderen voor een tandheelkundige ingreep? | Plavix

Moet ik Plavix® uitdoen voor een tandheelkundige ingreep? De tandarts zal u vertellen of en wanneer Plavix® moet worden gestaakt vóór een tandinterventie zoals het trekken van een tand. Zo nodig bepaalt hij in overleg met de huisarts wanneer de medicatie niet meer mag worden ingenomen. Je mag in geen geval… Moet ik Plavix® verwijderen voor een tandheelkundige ingreep? | Plavix

Gerelateerde medicijnen | Plavix

Gerelateerde geneesmiddelen Ticlopidine – het gebruikt hetzelfde werkingsmechanisme als Plavix® (clopidogrel), maar is grotendeels verdreven door zijn partner met minder bijwerkingen vanwege de mogelijke ontwikkeling van ernstige leukopenie (een scherpe daling van het aantal witte bloedcellen) als een bijwerking Abciximab, eptifibatide, tirofiban – ze remmen ook de primaire hemostase, … Gerelateerde medicijnen | Plavix

Apixaban

Producten Apixaban is sinds 2011 in veel landen goedgekeurd in de vorm van filmomhulde tabletten (Eliquis). Structuur en eigenschappen Apixaban (C25H25N5O4, Mr = 460.0 g/mol) is ontwikkeld vanuit razaxaban. Het is een derivaat van oxopiperidine en pyrazool. Effecten Apixaban (ATC B01AF02) heeft antitrombotische eigenschappen. Het is een orale, directe, krachtige, selectieve en reversibele remmer … Apixaban

Effect van Marcumar®

Synoniemen in bredere zin Fenprocoumon (naam werkzame stof), coumarines, vitamine K-antagonisten (remmers), anticoagulantia, anticoagulantia Hoe werkt Marcumar®? Het middel dat bekend is onder de handelsnaam Marcumar® bevat de werkzame stof fenprocoumon, die behoort tot de hoofdgroep van coumarines (vitamine K-antagonisten). De coumarines zijn moleculen die een onderdrukkende werking hebben op de … Effect van Marcumar®

Bijwerkingen | Effect van Marcumar®

Bijwerkingen Ongewenste bijwerkingen zijn niet uit te sluiten, vaak treden begeleidende symptomen op als misselijkheid, braken, maagpijn, verlies van eetlust en diarree. Bij sommige patiënten resulteerde een langdurige behandeling met Marcumar® in constipatie, toegenomen haaruitval, het verschijnen van blauwe plekken en zelfs ongewenste neigingen tot bloeden. Bijzonder ernstige bijwerkingen zijn onder meer intracraniële bloedingen (intracerebrale bloedingen, … Bijwerkingen | Effect van Marcumar®

Mono-Embolex

Inleiding Mono-Embolex® is een zogenaamd antistollingsmiddel, dwz een geneesmiddel dat de bloedstolling remt (antistollingsmiddel) en wordt dus voornamelijk gebruikt voor de profylaxe en therapie van veneuze trombose en longembolie. Het werkzame bestanddeel van het preparaat Mono-Embolex® is certoparine-natrium. De werkzame stof Certoparine behoort tot de klasse van laagmoleculaire (=gefractioneerde) heparines. Deze … Mono-Embolex

Toepassingsgebieden | Mono-Embolex

Toepassingsgebieden Heparines met een laag moleculair gewicht, zoals de werkzame stof certoparine in Mono-Embolex®, zijn geschikt voor tromboseprofylaxe en trombosetherapie. Trombose is een ziekte die optreedt in de bloedvaten. Via de stollingscascade wordt een bloedstolsel gevormd, die het bloedvat afsluit. Vaak zijn trombose gelokaliseerd in de aderen en … Toepassingsgebieden | Mono-Embolex

Therapiebewaking | Mono-Embolex

Therapiecontrole In tegenstelling tot een standaard heparine zijn de fluctuaties van het medicijnniveau in het lichaam significant lager bij laagmoleculaire heparine. Om deze reden is therapiebewaking meestal niet absoluut noodzakelijk. Uitzonderingen zijn patiënten met een verhoogd risico op bloedingen en/of patiënten met nierinsufficiëntie. In dergelijke gevallen is de vaststelling … Therapiebewaking | Mono-Embolex

Zwangerschap en borstvoeding | Mono-Embolex

Zwangerschap en borstvoeding Er is veel ervaring met het gebruik van laagmoleculaire heparines tijdens de zwangerschap. In de eerste 12 weken van de zwangerschap kon bij gebruik van Mono-Embolex® geen schadelijk effect op het embryo worden waargenomen. Deze bevinding is gebaseerd op ongeveer 2,800 waargenomen zwangerschappen onder behandeling met Certoparine. Mono-Embolex® lijkt niet te … Zwangerschap en borstvoeding | Mono-Embolex

Consumptie van asperges bij gebruik van Marcumar | Voeding bij het gebruik van Marcumar

Consumptie van asperges bij gebruik van Marcumar Asperges heeft een laag vitamine K-gehalte van ongeveer 0.04 mg per 100 g. Theoretisch zou het een voedingsmiddel kunnen zijn dat ondanks behandeling met Marcumar® geconsumeerd kan worden. Steeds meer auteurs en studies suggereren dat een volledige afstand doen van voedingsmiddelen met een hoog vitamine K-gehalte niet nodig is. … Consumptie van asperges bij gebruik van Marcumar | Voeding bij het gebruik van Marcumar