Ethmoidale cellen

Anatomie Het zeefbeen dankt zijn naam aan de zeefbeenplaat (lamina cribrosa), die als een zeef talrijke gaten heeft en wordt aangetroffen in de gezichtsschedel (viscerocranium). Het zeefbeen (Os ethmoidale) is een benige structuur tussen de twee oogkassen (orbitae) in de schedel. Het vormt een van de centrale structuren van de … Ethmoidale cellen

Zwelling van de ethmoidale cellen | Ethmoidale cellen

Zwelling van de ethmoidale cellen In een gezonde toestand worden deeltjes en kiemen in het slijm door de celbeweging, de trilhaartjes, naar de uitgang (ostium, ostiomeatale eenheid) getransporteerd. Tijdens een ontsteking van de zeefbeencellen (sinusitis ethmoidalis) kan het slijmvlies (respiratoir trilhaarepitheel) van de zeefbeencellen opzwellen. Deze zwelling kan de … Zwelling van de ethmoidale cellen | Ethmoidale cellen

Pijn in de ethmoidale cellen | Ethmoidale cellen

Pijn in de ethmoid-cellen Ontsteking van de ethmoid-cellen (sinusitis) kan ernstige pijn in de neusbijholten veroorzaken. Deze pijn kan worden getriggerd en geïntensiveerd bij buigen, hoesten of tikken, dat wil zeggen in situaties waar de druk wordt verhoogd. Bovendien, vooral als de maxillaire sinussen ook worden aangetast, kunnen tikken en drukpijn optreden om ... Pijn in de ethmoidale cellen | Ethmoidale cellen

Nasaal slijmvlies

Anatomie Het neusslijmvlies is een dun laagje weefsel dat onze neusholtes van binnenuit bekleedt. Het bestaat uit bepaalde huidcellen, die ongeveer 50 – 300 korte borstelachtige neusharen hebben, de zogenaamde trilhaartjes. Daarnaast zijn klieren voor secretievorming en veneuze plexus voor luchtstroomregeling ingebed in … Nasaal slijmvlies

Klinische foto's | Neusslijmvlies

Klinische beelden Een ontsteking van het neusslijmvlies, medisch bekend als rhinitis of beter bekend als verkoudheid, resulteert in een acute of blijvende ontsteking van het neusslijmvlies. Triggers kunnen zijn ziekteverwekkers (vaak virussen), allergieën (bv. pollen, huisstofmijt, dierenhaar), weefselverlies van het neusslijmvlies door misvormingen of tumoren, of … Klinische foto's | Neusslijmvlies

Sinus frontalis (frontale sinus)

De frontale sinus (Sinus frontalis) behoort net als de maxillaire sinus, de sphenoidale sinus en de zeefbeencellen tot de neusbijholten (Sinus paranasales). Het vertegenwoordigt een met lucht gevulde holte in het bot dat het voorhoofd vormt en, net als de andere delen van de neusbijholten, kan het ook ontstoken raken, wat bekend staat als sinusitis (zie hieronder). … Sinus frontalis (frontale sinus)

De sinusitis | Sinus frontalis (frontale sinus)

De sinusitis Sinusitis frontalis kan verder worden onderverdeeld in een acute en een chronische vorm. De onderliggende oorzaak van zowel acute als chronische sinusitis is een ventilatiestoornis die gepaard gaat met een daaropvolgende bacteriële infectie van de sinussen. Bij de acute vorm van ontsteking, die per definitie minder dan 30 dagen duurt, is rhinitis de … De sinusitis | Sinus frontalis (frontale sinus)

Neustussenschot

Synoniemen Neustussenschot, septum nasi Anatomie Het neustussenschot verdeelt de belangrijkste neusholten in een linker- en een rechterzijde. Het neustussenschot vormt dus de centrale begrenzing van de neusgaten (nares). Het neustussenschot vormt de uitwendig zichtbare vorm van de neus met een achterste benig (vomer en lamina perpendicularis ossis ethmoidalis), een ... Neustussenschot

Onderzoek van het neustussenschot | Neustussenschot

Onderzoek van het neustussenschot Omdat het neustussenschot al gedeeltelijk van buitenaf zichtbaar is, kan een uitwendige inspectie een scheve stand, een bult, piercings of zelfs ver weg liggende infecties aan het licht brengen en zo aanwijzingen geven voor het probleem. In de regel wordt dit gevolgd door een onderzoek met behulp van een speculum. Hier … Onderzoek van het neustussenschot | Neustussenschot

Kaakholte

Inleiding De maxillaire sinus (Sinus maxillaris) is de grootste paranasale sinus in paren. Het is van zeer variabele vorm en grootte. De bodem van de maxillaire sinus vertoont vaak uitsteeksels, die worden veroorzaakt door de wortels van de kleine en grote achterste tanden. De maxillaire sinus is met lucht gevuld en bekleed met trilhaarepitheel. Er is … Kaakholte