Pijn

Definitie

Pijn is een complexe sensatie. Ze worden veroorzaakt door de activering van pijnreceptoren (nociceptoren). Deze bevinden zich in alle pijngevoelige weefsels en worden geactiveerd bij (mogelijke) weefselschade.

Ze verzenden de informatie vervolgens via de spinal cord aan de hersenen. Daar wordt de informatie verwerkt en als pijn ervaren. Meestal is pijn een symptoom dat optreedt bij bepaalde ziekten of verwondingen. Soms staat pijn echter ook centraal in het ziektebeeld, zoals bijvoorbeeld bij het chronisch pijnsyndroom.

Waarom is er pijn?

Deze vraag kan vrij gemakkelijk worden beantwoord. Ook al is pijn vaak onaangenaam en soms moeilijk te verdragen, het vervult een vitale functie voor het menselijk lichaam. Ze beschermen het lichaam tegen ernstige verwondingen.

Iedereen die ooit een hete kookplaat heeft aangeraakt, begrijpt het verband meteen. Pijn is een waarschuwingssignaal, het beschermt het lichaam tegen verdere weefselschade. Dit geldt in ieder geval voor acute pijn.

In het geval met de kookplaat wordt de pijn direct verwerkt in de reflexboog bij de spinal cord niveau. Dit veroorzaakt een motorische reactie, de hand wordt teruggetrokken. Pas achteraf worden we ons bewust van de pijn en deze actie. Daarom is het essentieel dat het lichaam pijn voelt en daarop kan reageren. Dit geldt voor alle levende wezens.

Wat betekent pijn?

Pijn in zijn acute vorm is van vitaal belang voor het lichaam. Het duidt op (potentiële) weefselschade, waaraan de centrale zenuwstelsel kan dan reageren. Daarom wordt pijn vaak gezien als een waarschuwingssignaal.

Pijn kan echter ook een andere betekenis hebben. Als de pijn zijn functie als waarschuwingssignaal verliest en langer dan 3 tot 6 maanden zonder acute oorzaak optreedt, wordt dit een chronisch pijnsyndroom genoemd. Hier heeft pijn zijn eigen ziektewaarde en is het niet langer alleen een symptoom van een ziekte.

Dit leidt altijd tot psychologische veranderingen bij de getroffen persoon en is ook een zware belasting voor de persoonlijke omgeving. Over het algemeen moet pijn altijd serieus worden genomen, vooral als het gedurende een langere periode aanhoudt zonder een herkenbare oorzaak. In dat geval dient u om veiligheidsredenen uw huisarts te raadplegen.