Pijn | Schouderartrose (omartrose)

Pijn

In het geval van schouder artrose, pijn in het gewricht en ook in het omliggende weefsel kan te ernstig zijn. Acute ontstekingsreacties in geactiveerde artrose ervoor zorgen dat het weefsel rond het gewricht opzwelt, en het gewricht zelf kan worden verdikt door synoviale vloeistof en gezwollen bursae. Bovendien zijn er klassieke tekenen van ontsteking, zoals opwarming en roodheid.

In dergelijke gevallen kunnen bescherming en ook een passende medicamenteuze behandeling, indien nodig aangevuld met koude toepassingen, verband of zalven, helpen. Beweging is in principe een goed hulpmiddel om het voortschrijden van de ziekte tegen te gaan bij bestaande artrose. Echter, als pijn optreedt tijdens beweging of belasting, moet het gewricht worden gespaard en moet de techniek of intensiteit van de belasting worden gecontroleerd.

Hoewel pijn is ook een symptoom van de ziekte, het dient ook als waarschuwing voor verdere overbelasting en moet serieus worden genomen. Oefeningen die pijn veroorzaken, moeten worden stopgezet en gecontroleerd bij de behandelende therapeut. Een passend pijntherapie staat centraal bij de behandeling van artrose​ Naast zalven en tabletten, injecties met pijnstillers kan ook de symptomen verlichten.

Therapie

Bij de behandeling van schouder artrosewordt onderscheid gemaakt tussen conservatieve en operatieve therapie. In eerste instantie wordt getracht de slijtage van het gewricht door conservatieve maatregelen te beperken. Dit omvat bescherming tot en met kortdurende immobilisatie, fysiotherapie (mobilisatie, spieropbouw, coördinatie), medicamenteuze therapie (oraal, zalven, ..) en een verandering in het dagelijks leven.

Op deze manier moeten stressvolle bewegingen zoals werken boven het hoofd of zwaar tillen worden vermeden. Bij therapieresistente pijn en ernstige bewegingsbeperkingen is een operatie een optie. Er zijn verschillende chirurgische technieken, van gewrichtsreconstructie tot gewrichtsvervanging. Als gevolg van onbehandeld schouder artrosekan een operatie onvermijdelijk zijn en moet er mogelijk een prothese worden aangebracht. Uitgebreide informatie hierover is te vinden in het artikel: Shoulder TEP

Fysiotherapie voor de behandeling van schouderartrose

Fysiotherapie is vooral belangrijk bij ziekten van gewrichten​ Het speelt een belangrijke rol bij de behandeling van artrose en is de focus van conservatieve therapie. Bij de fysiotherapeutische behandeling van schouder artroseworden zowel actieve oefeningen als manuele therapietechnieken gebruikt.

Ook therapievormen uit de fysiotherapie zijn mogelijk. Bij conservatieve therapie is het doel om de schoudergewrichthet vermogen om zoveel mogelijk te dragen door gerichte versterking en mobilisatie, zodat de symptomen van de patiënt verbeteren. Als de symptomen ondanks intensieve therapie aanhouden, kan een operatie nodig zijn.

Na de betreffende chirurgische ingreep vindt de fysiotherapeutische nabehandeling direct in het ziekenhuis en ook poliklinisch plaats. Dit dient om de kracht, mobiliteit en algemene gewrichtsfunctie van de schouder te herstellen. De therapie kan ook worden afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt in het dagelijks leven.