Orthese | Oefeningen Fysiotherapie voor een elleboogluxatie

Orthese

Het gebruik van een orthese wordt steeds belangrijker bij de behandeling van elleboogdislocatie. De veronderstelling dat succesvolle therapie gepaard moet gaan met vroege mobilisatie, betekent dat het gebruik van a gips cast voor immobilisatie wordt steeds meer achterhaald. Een orthese in het algemeen is een medisch hulpmiddel dat bedoeld is om de beweeglijkheid van het beschadigde lichaamsdeel te stabiliseren, beschermen, verlichten en ondersteunen.

Het belangrijkste verschil met een gips gipsverband is dus dat het gewricht niet volledig geïmmobiliseerd is maar een bepaalde, gewenste mate van beweging toelaat. Met de elleboogortheseZo kan bijvoorbeeld de zogenaamde ROM (range of motion) worden aangepast. Dit betekent dat de behandelende arts individueel het toegestane kan aanpassen onderarm rotatie (supinatie en pronatie), evenals de flexie en extensie (flexie en extensie) op de elleboogorthese.

Het voordeel van dit type orthese is dat de patiënt de arm in het dagelijks leven toch binnen het toegestane bereik kan gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de lange immobilisatieperiode niet leidt tot verstijving van de individuele constructies in het ellebooggewricht​ Deze vroege mobilisatie is bedoeld om het genezingsproces te ondersteunen en te versnellen. De orthese wordt meestal dag en nacht gedragen, in ieder geval gedurende de eerste weken.

Een voorbeeld van een elleboogorthese is de ROM elleboogorthese. Als een orthese voor u geschikt is, wordt deze voorgeschreven door uw arts. Ook bepaalt de arts hoe lang de orthese gedragen moet worden en of er eventueel een individuele orthese gemaakt moet worden. Gezondheid verzekeringsmaatschappijen vergoeden normaal gesproken de kosten van het voorschrijven van een orthese.

Samengevat

De fysiotherapeutische behandeling en de daarbij toegepaste oefeningen zijn in principe gebaseerd op de omvang en de gekozen therapeutische methode door de behandelende arts. In het algemeen, tijdens de eerste sessie fysiotherapie, een gedetailleerd gesprek en een fysiek onderzoek worden uitgevoerd om de volgende revalidatiestappen zo goed mogelijk te plannen en om een ​​therapieplan te ontwikkelen dat is afgestemd op de patiënt. Op deze manier kunnen niet alleen de pijn snel worden gecontroleerd, maar ook de mobiliteit en volledige veerkracht van de elleboog kan in het ideale geval volledig worden hersteld. Het is belangrijk dat de patiënten veel discipline en uithoudingsvermogen meebrengen.