Gezondheid

Synoniemen in bredere zin

Gezondheidssporten, fitnesssporten, preventieve sporten, revalidatiesporten, aëroob uithoudingsvermogen, duurtraining, duursporten en vetverbranding Engels: gezondheid

Definitie Gezondheid

Gezond zijn betekent niet alleen ziektevrij zijn, maar naast fysiologische aspecten omvat gezondheid ook psychologische en sociologische aspecten. Volgens de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) is gezondheid dus een toestand van alomvattend fysiek, mentaal en sociaal welzijn. ("Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of gebrek")

Definitie Gezondheid Sport

Onder gezondheidssport worden alle vormen van sport samengevat, waarbij het ontvangen, verbeteren en voorkomen van de gezondheid als primair doel wordt gezien. Sport wordt daarom geïnstrumentaliseerd en vooral toegepast bij preventie en revalidatie. Sport is elementair voor de gezondheid en vertegenwoordigt de vierde pijler in de gezondheidszorg systeem naast acute behandeling, revalidatie en verpleegkundige zorg.

Het concept van gezondheid

De fysiologische gezondheid verwijst naar het fysieke voorwaarde. Bepalende factoren hierbij zijn fysieke en voorwaardelijke voorwaarden, de sterkte van de immuunsysteem en genetische aanleg. Verdere referentiewaarden die de fysiologische gezondheid beïnvloeden zijn, naast biologische leeftijd en voeding, een algemeen gezonde levenshouding.

Alle persoonlijkheidskenmerken zijn samengevat onder psychologische gezondheid. Houdingen en opvattingen over verschillende levenshoudingen, zoals roken, alcoholgebruik, etc. zijn hier inbegrepen.

Naast karaktereigenschappen zijn stressbestendigheid en het vermogen om te ontspannen doorslaggevend voor de geestelijke gezondheid. Sociologische gezondheid bepaalt de omstandigheden waarin mensen met elkaar omgaan. De gezinsomgeving, vrienden, baan en kennissen, maatschappelijk aanzien en het vermogen om te communiceren zijn voorwaarden voor sociale gezondheid.

De individuele persoonlijkheid van elke persoon is echter een unieke, relatief stabiele gedragscorrelatie die in de loop van de tijd overleeft en niet mag worden genegeerd. Opmerking: het concept persoonlijkheid moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien de pogingen om de term uit te leggen bijna gelijk zijn aan het aantal bekende persoonlijkheidspsychologen. In andere definities komt de ecologische situatie naast bovengenoemde factoren vaak ook zijn weg naar de definitie van gezondheid terug. Hiermee begrijpt men de leef- en omgevingsomstandigheden waarin mensen leven.