Stress | Tinnitus: tintelen in het oor

Spanning

Stress alleen is zelden de oorzaak van tinnitus​ 25% van de getroffenen meldt echter dat ze veel stress hebben gehad of hebben. Stress legt letterlijk druk op het gehoorsysteem, waardoor de ontwikkeling van tinnitus wordt aangemoedigd en de perceptie van tinnitus neemt toe.

Hetzelfde geldt voor onzekerheid, angst of innerlijke onrust. Deze psychologische factoren zorgen ervoor dat je meer aandacht moet besteden aan je innerlijke zelf, en dus ook aan de tinnitus​ De geluiden worden luider en het stressniveau neemt toe.

Op de lange termijn ontstaat er een vicieuze cirkel tinnitus-stress, die mogelijk ook kan leiden tot Depressie of angst. Getroffen personen geven in de loop van de tijd aan hun gevoelens te kunnen horen: hoe meer gestrest ze zijn, hoe sterker de tinnitus. Dit komt omdat die delen van de hersenen verantwoordelijk voor het verwerken van emoties zijn verbonden met het auditieve pad.

1-5% van de getroffenen ontwikkelt daarom naast slaap- en concentratiestoornissen ook ernstige psychosociale problemen. Stress en oorsuizen zijn onzichtbare aandoeningen, zodat de getroffenen het moeilijk vinden begrip te krijgen van anderen. Vaak trekken ze zich steeds meer terug. Uitgebreide informatie over dit onderwerp is te vinden in het volgende artikel: Stress - Heeft u er ook last van?

Behandeling

Homeopathie probeert hetzelfde te doen met hetzelfde voor genezing. Omdat tinnitus echter een symptoom is en geen ziekte, heeft het er geen specifieke remedie voor. Echter, homeopathie volgt ook een meer holistische benadering.

Ook al is de effectiviteit van homeopathie want tinnitus is nog niet wetenschappelijk bewezen, er is een groot aantal positieve ervaringsrapporten van getroffen mensen. Vooral voor kinderen is homeopathie een goede behandelaanpak als de oorzaken opgehelderd zijn en er geen tussenkomst nodig is. De behandeling moet worden uitgevoerd door een ervaren arts of alternatieve geneesheer.

In een eerste consult zal de arts vragen stellen over de aard van de tinnitus, de bijbehorende symptomen en de ziektegeschiedenis. Met deze kennis kan hij vervolgens de juiste remedie kiezen.

  • Bij zoemende tinnitus gebruikt hij bijvoorbeeld Apis D6 (sterk verdund bijengif)
  • Als er een kloppend geluid is Petroleum Rectificatum
  • Het is bewezen dat Nux Vomica effectief is wanneer het geluid in het oor varieert in intensiteit en toeneemt onder stress
  • Bij gehoorstoornissen en geluidstrauma kan Arnica helpen om mogelijke zwellingen te genezen