patient Advocate

Onbureaucratische hulp

De taken van patiëntenbelangenbehartigers zijn talrijk:

  • Ze krijgen bijvoorbeeld complimenten en klachten van patiënten,
  • vragen beantwoorden (bijvoorbeeld over de rechten van een patiënt) en
  • proberen te bemiddelen tussen patiënten en ziekenhuispersoneel wanneer zich problemen voordoen.
  • Patiënten kunnen ook suggesties en voorstellen voor verbetering doen aan de patiëntenbehartiger. De patiëntenbehartiger stuurt ze vervolgens door naar de desbetreffende afdelingen.

Vertrouwelijkheid

Toegankelijkheid