Kan sport worden gemaakt | Schouder TEP-pijn

Mag tot sport worden gemaakt

Ongeveer 3 maanden na de operatie zijn de meeste dagelijkse bezigheden weer mogelijk met een schouder TEP, inclusief werkzaamheden boven het hoofd. Tijdens deze periode kunnen sportactiviteiten ook langzaam worden hervat. Sporten waarbij valgevaar of schokkerige armbewegingen optreden, dienen volledig te worden vermeden met een schouder TEP.

Sinds enkele van de pijn met een schouder TEP kan ook worden veroorzaakt door een gebrek aan beweging en daaropvolgende bewegingsbeperkingen, de schouder kan en moet nog steeds worden bewogen. Echter erg ernstig pijn dat na beweging aanhoudt, moet met de arts worden besproken. Sporten / oefeningen die u kunt uitvoeren met een schouder-TEP vindt u op deze pagina's:

  • Oefeningen met de Theraband
  • Proprioceptieve neuromusculaire facilitatie
  • Trillingen training
  • EMS-training

Beperkte beweging

De schoudergewricht bestaat uit een heel klein heupkom en een relatief groot gewricht hoofdde benige geleiding is daarom, in tegenstelling tot bijvoorbeeld in de heup, vrij klein. Vanwege deze ongunstige omstandigheden worden schouder-TEP's vrij zelden en vaak als laatste redmiddel gebruikt. Het is moeilijk om de stabiliteit en flexibiliteit van dit complexe gewricht te herstellen, waardoor bewegingsbeperkingen vaak kunnen blijven bestaan, zelfs bij een goed chirurgisch resultaat. Vooral het spreiden en naar buiten draaien van de schouder is vaak beperkt.

Direct na de operatie wordt dit tegengegaan door passieve beweging in een gemotoriseerde spalk. In de volgende revalidatie of in de poliklinische fysiotherapie kan dan het bewegingsbereik verder worden verbeterd en de spieren worden heropgebouwd. Bestaande ontlastende houdingen kunnen door houdingstraining worden gecorrigeerd en vanuit een goede uitgangshouding kan de mobiliteit achteraf worden verbeterd.

Versterking van het spierstelsel en training coördinatie zijn even belangrijk in therapie. In combinatie met oefeningen voor thuisgebruik, die de patiënt dagelijks kan uitvoeren, kan de mobiliteit doorgaans vele malen worden vergroot. De schouder is een gewricht dat bijzonder snel reageert op gebrek aan beweging en de houding verlicht door beweging te beperken.