Genezingstijd van een snee | Jaap

Genezingstijd van een snee

De duur van wond genezen hangt ervan af of de wondranden van de incisie direct samengroeien tot een smal litteken (primaire wondgenezing) en of er genezingscomplicaties optreden. In het geval van een normaal, complicatievrij beloop zonder wondinfectie, in het geval van een wond waarbij de wondranden vanzelf of via een goed aangepaste hechtdraad samengroeien, duurt de genezing gewoonlijk ongeveer 7-10 dagen. Vanaf de 7.8. dag van wond genezenbegint de vorming van een huidlitteken. In het geval van zeer oppervlakkige snijwonden, waarbij alleen de epidermis wordt doorgesneden, is genezing zonder littekens mogelijk.