Sociale identiteit: functie, taken, rol en ziekten

Identiteit in de zin van sociale identiteit komt voort uit sociale categoriseringsprocessen. Mensen zien zichzelf als mens, als onderdeel van bepaalde groepen en als individuen. Mensen associëren groepslidmaatschap met bepaalde waarden die bijdragen aan hun eigenwaarde. Wat is identiteit? Identiteit in de zin van sociale identiteit komt voort uit sociale categoriseringsprocessen. Mensen zien… Sociale identiteit: functie, taken, rol en ziekten

Socialisatie: functie, taken, rol en ziekten

Socialisatie is de voortdurende aanpassing aan patronen van voelen en denken binnen sociale gemeenschappen. Volgens de socialisatietheorie zijn mensen alleen levensvatbaar door socialisatie. Socialisatieproblemen kunnen daarom psychische en psychosomatische aandoeningen veroorzaken, maar kunnen er ook een symptoom van zijn. Wat is socialisatie? Socialisatie is de voortdurende aanpassing aan patronen van voelen en denken... Socialisatie: functie, taken, rol en ziekten

Zuigreflex: functie, taken, rol en ziekten

De zuigreflex verwijst naar een aangeboren (in de geneeskunde, onvoorwaardelijke) reflex die is vastgelegd in een breed scala aan zoogdieren - de mens is daar een van. Normaal gesproken wordt deze reflex echter tijdens de adolescentie afgeleerd. Bij mensen gebeurt dit meestal binnen het eerste levensjaar. Wat is de zuigreflex? Bij borstvoeding aan de borst van de moeder, … Zuigreflex: functie, taken, rol en ziekten

Classificatie: functie, taken, rol en ziekten

Classificatie van perceptie komt overeen met categorisatie, wat helpt bij het interpreteren van wat wordt waargenomen. Alle menselijke cognitieve categorieën vormen samen de mentale representatie van de wereld. Misclassificaties van perceptie komen voor in de context van wanen. Wat is classificatie? Classificatie is een onderdeel van cognitieve perceptuele verwerking en wordt vaak geassocieerd met de uitdrukking van categorische waarneming. Classificatie … Classificatie: functie, taken, rol en ziekten

Niet-voortstuwende peristaltiek: functie, rol en ziekten

Peristaltiek vertegenwoordigt de spierbeweging van verschillende holle organen. Onder deze komt niet-voortstuwende peristaltiek voornamelijk voor in de darm. Het dient om de inhoud van de darm te mengen. Wat is niet-voortstuwende peristaltiek? Peristaltiek vertegenwoordigt de spierbeweging van verschillende holle organen. Onder deze komt niet-voortstuwende peristaltiek voornamelijk voor in de darm. Peristaltiek is de ritmische spierbeweging... Niet-voortstuwende peristaltiek: functie, rol en ziekten