Test | Oefeningen voor ontsteking van de bicepspees

test

Om een ​​diagnose te stellen bicepspees Bij ontstekingen spelen functionele tests een belangrijke klinische rol. Palpatie komt echter altijd op de eerste plaats - de arts palpeert de lange bicepspees in zijn verloop en test of de toepassing van druk veroorzaakt pijn​ Dit zou een eerste aanwijzing zijn voor een ontsteking.

Daarnaast toetst de arts ook of er bewegingsbeperkingen zijn en of pijn treedt op tijdens bepaalde bewegingen. In de volgende stap wordt de spierkracht getest in een zijvergelijking en geëvalueerd in een 5-stappen systeem. Vervolgens voert de arts de zogenaamde palm-up-test uit, een functionele test van de lange bicepspees.

Bij deze test zit de patiënt rechtop op een behandelbank. De aangedane arm is horizontaal gespreid in een hoek van 90 °; de elleboog is maximaal gestrekt. De handpalm van de patiënt wijst naar boven.

Nu wordt de schouder in horizontale flexie van 30 ° gebracht. De arts oefent dan een op de grond gerichte druk uit op de pols en de patiënt moet zich ertegen verzetten. Als pijn ontwikkelt of de patiënt de druk niet kan weerstaan, is dit een verdere indicatie van ontsteking van de bicepspees​ Er kunnen echter ook andere klinische beelden aanwezig zijn, zoals subluxatie (onvolledige dislocatie) van de bicepspees of subacromiale impingement syndroom (bottleneck-syndroom op de schouder).

Duur

An ontsteking van de bicepspees is allereerst een beschermende reactie van het lichaam ter bescherming tegen verdere (over) belasting, verwonding of infectie. Als in een vroeg stadium passende maatregelen worden genomen, zoals immobilisatie, geneest de ontsteking meestal vanzelf binnen enkele dagen. Vaak is een adequate immobilisatie van de bicepspees in het dagelijks leven echter nauwelijks mogelijk, zodat de pees niet volledig kan genezen.

Daarna duurt het weken tot maanden voordat de ontsteking van de bicepspees zakt weer. Als de bicepspees opnieuw te vroeg wordt belast, bijvoorbeeld door sport, wordt de ontsteking keer op keer weer aangewakkerd. Daarnaast bestaat het risico dat de substantie van de bicepspees wordt aangetast, met als gevolg tranen in de bicepspees. Deze moeten dan operatief worden behandeld, zodat de duur met nog eens weken of maanden wordt verlengd.