Kosten van een neuscorrectie

Hoeveel kost een neuscorrectie?

A neuscorrectie is een uitgebreide en tijdrovende chirurgische ingreep die speciale vaardigheden van de plastisch chirurg vereist. Maar niet alleen de uitvoering van de eigenlijke operatie, maar vooral de consultatie- en nazorgafspraken moeten gewetensvol en met veel tijd van de arts worden uitgevoerd. Het is dan ook vanzelfsprekend waarom de kosten van een neus- correctie is meestal erg hoog.

In een tijd waarin zowel vrouwen als mannen steeds meer belang hechten aan het uiterlijk, willen veel mensen dat hun uiterlijk wordt misvormd neus- gecorrigeerd. Hoewel een onaantrekkelijk of bijzonder groot neus- leidt vaak tot gevoelens van minderwaardigheid of diepgewortelde psychische problemen, meestal volksgezondheid verzekeringsmaatschappijen (zowel wettelijk als particulier) weigeren heftig de kosten van een neuscorrectie te vergoeden. Het is buitengewoon moeilijk om een ​​dergelijke psychische stoornis te bewijzen die wordt veroorzaakt door het verschijnen van de neus.

De "strijd" met de volksgezondheid verzekeringsmaatschappij is afmattend en heeft meestal weinig kans van slagen. Een neuscorrectie blijft dus een puur esthetische, medisch niet noodzakelijke behandeling die de patiënt zelf moet bekostigen. Toch is het zinvol om naast de plastisch chirurg ook een specialist voor keel-, neus- en oorgeneeskunde te raadplegen.

Dit heeft een simpele reden, omdat veel mensen last hebben van een kromming van de neustussenschotkan de correctie hiervan samen met worden uitgevoerd neuscorrectie, en in dergelijke gevallen de volksgezondheid verzekeringsmaatschappij vergoedt in ieder geval een deel van de gemaakte kosten. Het grootste deel van de kosten van een neuscorrectie is niet altijd de operatie zelf, maar vaak de pre- en postoperatieve zorg, het verblijf in de kliniek en de narcose. Gemiddeld bedragen de kosten van de consultafspraken ongeveer 50 euro.

Veel plastisch chirurgen houden dit bedrag echter weer in op de operatiekosten bij het afsluiten van een behandelcontract, zodat de patiënt die besluit tot een neuscorrectie uiteindelijk geen kosten maakt voor de consultafspraak zelf. De prijs van de daadwerkelijke operatie, inclusief alle vervolgafspraken, varieert momenteel in Duitsland tussen 2000 - 8000 euro, afhankelijk van hoe "veelgevraagd" de chirurg is en hoe uitgebreid de neuscorrectie is. Bovendien kan men verwachten ongeveer 1500 - 2000 euro te betalen voor de narcose en ongeveer 100 - 230 Euro voor het daaropvolgende verblijf in de kliniek.