Koper: levering

De onderstaande innameadviezen (DA-CH-referentiewaarden) van de Duitse Voedingsvereniging (DGE) zijn gericht op gezonde mensen met een normaal gewicht. Ze verwijzen niet naar het aanbod van zieke en herstellende mensen. Individuele eisen kunnen daarom hoger zijn dan de DGE-aanbevelingen (bijvoorbeeld vanwege dieet, consumptie van genotmiddelen, langdurige medicatie, etc.).

Verder vindt u in de tabel rechts de veilige dagelijkse maximale hoeveelheid (Tolerable Upper Intake Level) van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA / SCF). Deze waarde weerspiegelt de veilige maximale hoeveelheid van een micronutriënt (vitale stof) die geen bijwerkingen veroorzaakt bij dagelijkse inname uit alle bronnen (voedsel en supplementen) levenslang.

Geschatte waarden voor voldoende inname

Leeftijd Koper
mg / dag Toelaatbare bovenste inname van SCFa (mg)
Zuigelingen
0 tot minder dan 4 maanden 0,2-0,6 - -
4 tot minder dan 12 maanden 0,6-0,7 - -
Kinderen
1 tot 4 jaar 0,5-1,0 1
4 tot 7 jaar 0,5-1,0 2
7 tot 10 jaar 1,0-1,5 3
10 tot 15 jaar 1,0-1,5 4
Adolescenten en volwassenen 1,0-1,5

aAanvaardbare bovenste inname (veilige totale dagelijkse inname) van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCF).

Als onderdeel van de standaardisatie van Europese regelgeving zijn in de Europese Unie (EU) geldige aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH) afgegeven en in 1990 verplicht gesteld voor voedingswaarde-etikettering in Richtlijn 90/496 / EEG. In 2008 heeft een update van deze richtlijn plaatsgevonden. In 2011 zijn de RDA-waarden vervangen door NRV-waarden (Nutrient Reference Value) in Verordening (EU) nr. 1169/2011. De NRV-waarden geven de hoeveelheid vitaminen, mineralen en sporenelementen die een gemiddeld persoon dagelijks zou moeten consumeren om aan zijn behoeften te voldoen.

Spoorelement NRV
Koper 1 mg

Voorzichtigheid. Een NRV is geen indicatie van maximale bedragen en bovengrenzen - zie hierboven onder “Tolerable Upper Intake Level” (UL). NRV-waarden houden ook geen rekening met geslacht en leeftijd - zie hierboven onder Aanbevelingen van de Duitse voedingsvereniging (DGE) e. V.