Wat is een Circulus Vitiosus?

Een Circulus Vitiosus wordt in het gewone spraakgebruik opgevat als een "vicieuze cirkel" (lat: circulus - cirkel, vitiosus - schadelijk). Het is een denkfout of een cirkelredenering waarin een foutief uitgangspunt en een foutieve conclusie van elkaar afhankelijk zijn. Onder een circulus vitiosus wordt in de geneeskunde verstaan ​​een pathofysiologisch proces waarbij twee (of meer) verstoorde lichaamsfuncties elkaar wederzijds beïnvloeden en zo de ziekte in stand houden of voortdurend versterken. Het geheel is dus een zichzelf in stand houdend ziekteproces.

Voorbeeld

Laxeermiddelen of laxeermiddelen zijn nuttige medicijnen voor constipatie​ Maar: laxeermiddelen mag niet regelmatig worden gebruikt zonder de instructies van een arts.

Waarom.

Regelmatig gebruik van de meeste laxeermiddelen resulteert vaak in een virtueuze cirkel die leidt tot laxeermiddel afhankelijkheid. Water en elektrolytverliezen zijn hiervoor verantwoordelijk. In deze context is het verlies van kalium speelt met name een belangrijke rol: een kaliumtekort leidt tot een verminderde darmactiviteit, waardoor de traagheid van de darmen verder toeneemt en dus constipatie te meer.

Om het probleem van ongewenst te omzeilen kalium verlies, inclusief de mogelijke negatieve gevolgen, kan men zijn toevlucht nemen tot vulstoffen op basis van kruiden, lactose, lactulose, of het puur osmotisch actieve laxeermiddel macrogol (polyethyleenglycol) om te behandelen constipatie.