Vitamine D: risicogroepen

Risicogroepen voor vitamine D-tekort omvatten personen met

  • Maldigestie en malabsorptie, bijvoorbeeld door chronische darmziekte.
  • Levercirrose
  • Nierfalen
  • Het nemen anti-epileptica net zoals barbituraten.
  • Onvoldoende blootstelling aan UV-B (wintermaanden, mensen die langdurig bedlegerig zijn of weinig tijd buiten doorbrengen of een gebrek aan zonlicht hebben of intensief zonnebrandcrème gebruiken)
  • Vrouwen met postmenopauzale osteoporose
  • Zwangere vrouwen met borstvoeding
  • Oudere vrouwen respectievelijk mannen (> = 65 jaar)
  • Immigranten van kleur
  • Vegetariërs

Toelichting op de leveringstoestand (Nationale Consumptiestudie II 2008).

82% van de mannen en 91% van de vrouwen haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet, vooral jonge mannen en vrouwen (14-18 jaar) en senioren (> 65 jaar).