Het oor: wat ons gehoor kan doen

De filosoof Immanuel Kant zou hebben gezegd: 'Niet in staat zijn om dingen los te zien van dingen. Het niet kunnen horen scheidt zich van de mens.” Hij waardeerde horen als een sociaal zintuig, misschien belangrijker dan zicht. Onze moderne wereld wordt sterk gedomineerd door visuele prikkels. Daarom is het belang van horen en ook de … Het oor: wat ons gehoor kan doen

Keel, neus en oren

Bij een aandoening van de keel, neus of oren worden de drie lichaamsdelen meestal samen behandeld. Dit komt door de vele verbindingen die tussen deze belangrijke organen bestaan. Wat is de structuur en functie van het oor, de neus en de keel, welke ziekten komen vaak voor en hoe worden ze gediagnosticeerd en behandeld... Keel, neus en oren

Hulp bij neussprayverslaving

Wanneer de neus verstopt is, helpen neussprays om te ademen en zorgen zo voor snelle verlichting van acute rhinitis. Maar bij te lang regelmatig gebruik bestaat het risico op neussprayverslaving: het neusslijmvlies raakt gewend aan de werkzame stof en de spray moet vaker worden gebruikt om het gewenste effect te bereiken. … Hulp bij neussprayverslaving

Neusbloedingen Oorzaken

Voor bloedneuzen is het eerste wat je moet doen kalm blijven - het ziet er meestal erger uit dan het is. De aangedane persoon moet zijn hoofd licht naar voren buigen terwijl hij zit of staat, bij voorkeur boven een gootsteen, en de neusgaten enkele minuten samendrukken met duim en wijsvinger. Wat je ook kunt doen om te stoppen… Neusbloedingen Oorzaken

Otosclerose: chirurgische therapie

1e orde Stapelchirurgie: Gedeeltelijke of volledige chirurgische verwijdering van de stijgbeugel: Stapedotomie (gedeeltelijke stapesverwijdering) [gouden standaard]. Stapedectomie (stapesverwijdering). Stapes vervangende prothesen Let op: Gehoorverbetering na operatie kan preoperatief niet aan de patiënt worden gegarandeerd! Mogelijke complicaties van stapesplastiek Volledige doofheid (door chirurgisch werk aan de ingang naar het binnenoor!). … Otosclerose: chirurgische therapie

Otosclerose: symptomen, klachten, tekenen

De volgende symptomen en klachten kunnen wijzen op otosclerose: Hoofdsymptomen Geleidelijk begin van conductief gehoorverlies in de lage frequenties; gehoor is beter in rumoerige omgevingen dan in rust; begin meestal eenzijdig Tinnitus (oorsuizen) Indien nodig perceptief gehoorverlies Indien van toepassing, vertigo (duizeligheid) Opmerking: De ziekte kan één of beide oren aantasten … Otosclerose: symptomen, klachten, tekenen

Otosclerose: oorzaken

Pathogenese (ziekteontwikkeling) De oorzaak van otosclerose is niet definitief vastgesteld. De ziekte komt voor in families. Otosclerose resulteert in botremodelleringsprocessen bij de gehoorbeentjes met fixatie van de stijgbeugel aan het ovale venster. Het resultaat is een conductief gehoorverlies (middenoor gehoorverlies). Als de otosclerose het slakkenhuis (slak) aantast, kan een … Otosclerose: oorzaken