De milt-ontsteking

Definitie Miltontsteking is een ontsteking van het miltweefsel. De oorzaken van de ontsteking kunnen heel verschillend zijn. Er zijn tal van infectieziekten waarbij ook de milt wordt aangetast. Omdat de milt bijdraagt ​​aan de immuunafweer van het lichaam, neemt de activiteit ervan vaak toe bij systemische infectieziekten. Het reageert op de ontsteking en de … De milt-ontsteking

Hoe de functie ondersteunen? | Wat zijn de functies en taken van de milt?

Hoe de functie ondersteunen? Als nieuwe symptomen zoals bloedarmoede, een stollingsstoornis of een voelbaar vergrote, drukpijnlijke milt merkbaar worden, dient altijd de huisarts te worden geraadpleegd en dient een exacte diagnose en zo nodig therapie van de onderliggende ziekte te worden uitgevoerd. Als er een geïrriteerde of ontstoken milt is, is er … Hoe de functie ondersteunen? | Wat zijn de functies en taken van de milt?

Het miltinfarct

Wat is een miltinfarct? Bij een miltinfarct veroorzaakt een bloedstolsel een (gedeeltelijke) verstopping van de hoofdslagader van de milt, de zogenaamde lienslagader of een van zijn vertakkingen. Door het verstopte vat is de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen niet meer gegarandeerd. Afhankelijk van waar het vat is geblokkeerd, resulteert dit … Het miltinfarct

Kan een miltinfarct fataal zijn? | Het miltinfarct

Kan een miltinfarct dodelijk zijn? Een miltinfarct kan onder bepaalde omstandigheden levensbedreigend zijn. Vaak is niet het infarct zelf verantwoordelijk voor het overlijden van de getroffen persoon, maar eerder de eerdere ziekten die het infarct hebben veroorzaakt. Bijvoorbeeld een tumor of kanker van de bloedcellen. Ook het verwijderen van de … Kan een miltinfarct fataal zijn? | Het miltinfarct