Vitamine E: risicogroepen

Risicogroepen voor vitamine E-tekort zijn onder meer personen met:

  • Langdurige onevenwichtige voedingsgewoonten, bijvoorbeeld een verhoogde consumptie van vis met een hoog onverzadigd gehalte vetzuren.
  • Resorptiestoornissen zoals die optreden bij spruw, kortedarmsyndroom, taaislijmziekte, chronische pancreatitis, cholestase.
  • Transportstoornissen (bij A-bèta-lipoproteïnemie).

Volgens de beschikbare berekeningen over de inname van vitamine Eblijkt dat gemiddeld een deel van de vrouwen de referentiewaarden voor voldoende inname niet haalt.

Opmerking over de leveringstoestand (National Consumption Study II 2008):

48% van de mannen en 49% van de vrouwen haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet.