Nierbiopsie

Definitie - Wat is een nierbiopsie?

A nier biopsie verwijst naar een weefselmonster van een of beide nieren. Het woord nier prik wordt als synoniem gebruikt. Door middel van een nier biopsiekan de oorzaak van een verminderde nierfunctie betrouwbaar worden vastgesteld. Het is de gouden standaard, dwz de diagnose bij uitstek, voor onduidelijke nierfunctiebeperkingen. Hierdoor kan voor de betreffende ziekte een passend therapieplan worden opgesteld.

Indicatie voor nierbiopsie

Over het algemeen de indicatie voor een nier biopsie, zoals bij elke andere diagnostische maatregel, kan worden gegeven als het diagnostische voordeel groter is dan de mogelijke risico's. Indicaties voor een nierbiopsie kunnen zijn acuut nierfalen, chronische nierinsufficiëntie, systemisch lupus erythematosus, bloed in de urine (hematurie) of eiwit in de urine (proteïnurie) met verdenking op progressieve nierziekte, veranderingen in de nier met kankerof problemen na een niertransplantatie.

Voorbereidingen voor een nierbiopsie

De voorbereiding voorafgaand aan een nierbiopsie dient altijd in overleg met de behandelend arts te gebeuren. In principe dient ervoor te worden gezorgd dat anticoagulantia tijdig worden stopgezet. Het is belangrijk om met de arts te bespreken wanneer u met welke medicatie moet stoppen en wanneer u deze na de operatie weer moet innemen.

Bovendien, een bloed test wordt meestal uitgevoerd vóór een nierbiopsie. Hier is het belangrijk om de bloed stollings- en ontstekingswaarden. Een nierbiopsie wordt meestal onder lokaal uitgevoerd anesthesie.

Toch wordt aanbevolen om tijdens de procedure te vasten. Dit betekent dat de laatste vaste maaltijd meestal de avond ervoor wordt gegeten en dat er tot ongeveer 4 uur voor de ingreep alleen water of thee mag worden gedronken. Ook hier is het raadzaam de arts te raadplegen die u gaat behandelen.

Is een nierbiopsie pijnlijk?

Een nierbiopsie is meestal niet pijnlijk, omdat de huid onder plaatselijke verdoving wordt verdoofd. De biopsie van de nier zelf doet geen pijn. Het is mogelijk dat er tijdens de biopsie een enigszins onaangenaam drukgevoel ontstaat.

If pijn ontwikkelt zich op de biopsieplaats na de biopsie, pijnstillers zoals paracetamol kunnen worden gebruikt. Sterk pijn mag niet worden gevoeld na een nierbiopsie. Aspirine mag gedurende drie dagen na de biopsie niet worden ingenomen, omdat dit kan leiden tot meer bloeding.

Wordt een nierbiopsie uitgevoerd onder narcose?

Anesthesie is meestal niet nodig voor een nierbiopsie. De huid, het weefsel onder de huid en de spieren worden onder plaatselijke verdoving verdoofd. De nier zelf is niet pijnlijk.

Daarom is de procedure niet pijnlijk. Indien nodig kan er iets extra worden gegeven om de patiënt te kalmeren. Een nierbiopsie onder anesthesie wordt daarom alleen in uitzonderlijke gevallen uitgevoerd.