Chronische pijn: classificatie

Afstuderen van chronische pijn volgens von Korff et al.

Rang Omschrijving
0 Geen pijn (geen pijn in de afgelopen zes maanden)
I Pijn met lage pijngerelateerde functiestoornis en lage intensiteit (pijnintensiteit <50 en minder dan 3 punten van pijngerelateerde stoornis)
II Pijn met lage pijngerelateerde functiestoornis en hogere intensiteit: (pijnintensiteit> 50 en minder dan 3 punten van pijngerelateerde functiestoornis)
III Matige pijngerelateerde functiestoornis (3-4 punten van pijngerelateerde functiestoornis, ongeacht de pijnintensiteit)
IV Hoge pijngerelateerde functiestoornis (5-6 punten van pijngerelateerde functiestoornis, ongeacht de pijnintensiteit)

Classificatie van nociceptief pijn versus neuropathische pijn.

Nociceptieve pijn Neuropathische pijn
Oorzaak van pijn
 • Weefselschade (somatische pijn / huid, bindweefsel, spieren, botten en gewrichten, of viscerale pijn / inwendige organen)
 • Schade aan somatosensorische zenuwstructuren.
Pijnkarakter / kwaliteit
 • Stekende of kloppende of zelfs bot indringende, drukachtige pijn
Gevoelige beperkingen
 • Nogal ongebruikelijk; indien aanwezig, dan geen dermatomaal distributie, dat wil zeggen, overeenkomend met het toevoergebied van een gevoelige zenuw
 • Heel vaak
 • Spontaan pijn + opgewekte pijn (door toepassing van een externe stimulus: bijv. aanraking, warmte of koud prikkel).
 • Negatieve sensorische symptomen: vermindering of falen van overeenkomstige somatosensorische eigenschappen zoals hypesthesie (verminderde gevoeligheid), hypalgesie (verminderde pijngevoeligheid), positiegevoeligheid, pallhypesthesie (verminderd trillingsgevoel), thermhypesthesie (pathologisch verminderde temperatuursensatie) of overeenkomstige anesthesie (ongevoeligheid van het zenuwstelsel)
 • Positieve sensorische symptomen: dysesthesieën (pijnlijke paresthesieën), tintelende paresthesieën (bijv. Formicatie).
overgevoeligheid
 • Vrij zeldzaam, behalve bij overgevoeligheid op het gebied van letsel
 • Cadeau; dit komt door pijnlijke (overdreven reactie) of niet-pijnlijke stimuli (allodynie).
Motorische beperkingen
 • Mogelijk als het triggeren pijngerelateerd is
 • Mogelijk als er een motorische zenuw bij betrokken is.
Autonome symptomen
 • Nogal ongebruikelijk
 • Kleurveranderingen, zwelling, temperatuurveranderingen (frequentie: ongeveer 35-50%).

Classificatie van neuropathische pijn (NPS).

Perifere neuropathieën Diabetische en alcoholische neuropathieën, de ziekte van Sudeck (complex regionaal pijnsyndroom, CRPS), zenuwknelpuntsyndromen, fantoompijn in de ledematen, postzosterneuralgie, trigeminusneuralgie; neuropathische pijnsyndromen als gevolg van HIV, stapelingsziekten of deficiëntie
Centrale neuropathieën Na een herseninfarct of multiple sclerose (MEVROUW).
Gemengd pijnsyndroom Chronische niet-specifieke lage rugpijn, lage rugpijn in het been, tumorpijn en CRPS