telomerase

Telomerase is een enzym waarvan de bepaling geschikt is als een tumormarker​ Tumormarkers zijn endogene stoffen geproduceerd door tumoren en detecteerbaar in de bloed​ Ze kunnen een indicatie geven van een kwaadaardig neoplasma en worden gebruikt als vervolgtest bij kanker nazorg. Telomerase is een enzym van de celkern. Na elke celdeling wordt een stukje van de telomeren (eindstuk van de chromosomen) ontbreekt. Door het telomeren, telomerase voorkomt de chromosomen steeds korter worden bij elke celdeling. In normale cellen vertoont telomerase geen activiteit. Cellen met telomerase-activiteit omvatten kiemlijncellen, embryonale cellen en tumorcellen.

Werkwijze

Materiaal nodig

  • Urine

Voorbereiding van de patiënt

  • Niet bekend

Storende factoren

  • Niet bekend

Normale waarde

Positief Niet beschikbaar

Indicaties

  • Vermoedelijk urineren blaas carcinoom (blaaskanker).
  • Vooruitgang en therapie controle bij het bovengenoemde carcinoom.

Interpretatie

Interpretatie van verhoogde waarden

  • Urine- blaas carcinoom (blaaskanker​ detecteerbaar in tot 94% van de gevallen; afhankelijk van het ziektestadium).

Interpretatie van verlaagde waarden

  • Onbekend

Verdere opmerkingen

  • De bepaling van telomerase als een tumormarker bevindt zich in de proeffase, dus op dit moment zijn er geen algemene uitspraken mogelijk.
  • De test is ook nog niet algemeen beschikbaar.