Hemoglobine: wat uw laboratoriumwaarde onthult

Wat is hemoglobine?

Hemoglobine is een belangrijk onderdeel van rode bloedcellen, erytrocyten. Het bindt zuurstof (O2) en kooldioxide (CO2) en maakt transport ervan in het bloed mogelijk. Het wordt gevormd in de voorlopercellen van de erytrocyten (proerytroblasten, erytroblasten) en wordt voornamelijk afgebroken in de milt. In laboratoriumrapporten wordt hemoglobine gewoonlijk afgekort tot “Hb” en uitgedrukt in gram per liter of gram per deciliter (g/l of g/dl).

Hemoglobine: structuur en functie

Hemoglobine is een eiwitcomplex dat bestaat uit het pigment heem en het eiwitgedeelte globine. Het heeft vier subeenheden, die elk een heemmolecuul hebben. Elk van deze heemmoleculen is in staat een zuurstofmolecuul te binden, zodat een hemoglobinecomplex in totaal vier zuurstofmoleculen kan vervoeren.

De hemoglobine neemt de zuurstof op uit de lucht die we in de kleine longvaten inademen, transporteert deze via de bloedbaan door het lichaam en levert deze af aan de cellen in de weefsels. Hemoglobine geladen met zuurstof wordt oxyhemoglobine genoemd; wanneer het alle O2-moleculen heeft vrijgegeven, wordt het deoxyhemoglobine genoemd. In onbelaste vorm kan het kooldioxide in het lichaam opnemen, dat het vervolgens terugvoert naar de kleine longvaten. Daar wordt de CO2 vrijgegeven en uitgeademd.

Foetale hemoglobine

hbaxnumxc

HbA kan worden onderverdeeld in verschillende subtypes, waarvan er één HbA1c is. Het speelt een belangrijke rol bij de therapiecontrole van diabetes. Meer hierover lees je in het artikel HbA1c.

Wanneer bepaal je hemoglobine?

De hemoglobineconcentratie is een standaard onderdeel van elke bloedtest. De Hb-bloedwaarde is van bijzonder belang als bloedarmoede of een toename van het aantal rode bloedcellen (polyglobulie) wordt vermoed. Ook geeft de Hb-waarde in het bloed indirect informatie over verstoringen van de waterhuishouding (uitdroging, hyperhydratie).

Als bepaalde ziekten worden vermoed, en als onderdeel van sommige preventieve onderzoeken, kan de arts ook speciale testprocedures gebruiken om te controleren of hemoglobine in de urine of ontlasting aanwezig is. Zo levert Hb in urine boven een bepaalde concentratie onder meer aanwijzingen voor:

  • Verval van de rode bloedcellen in het bloed (hemolyse)
  • Nierziekten (carcinoom, niertuberculose en andere)
  • bloeding in de urinewegen

Wanneer is het hemoglobineniveau normaal?

Wanneer wordt de hemoglobinewaarde verlaagd?

Verlaagde laboratoriumwaarden (Hb van minder dan 14 g/dl bij mannen of minder dan 12 g/dl bij vrouwen) duiden op bloedarmoede. Dit alleen geeft echter niet de oorzaak van de bloedarmoede aan: hiervoor moeten andere rode bloedcelparameters worden bepaald, bijvoorbeeld het aantal erytrocyten, hematocriet, MCV en MCH. Voorbeelden van ziekten met bloedarmoede zijn:

  • Bloedarmoede door ijzertekort (vaak bij jonge vrouwen)
  • Synthesestoornissen van globineketens (thalassemieën, sikkelcelziekte).
  • Chronische ziekten (bijvoorbeeld kanker, chronische ontstekingen of infectieziekten)
  • Foliumzuurtekort of vitamine B12-tekort

Een verlaagd hemoglobinegehalte treedt ook op bij acute bloedingen, omdat het lichaam niet in staat is snel genoeg nieuwe rode bloedcellen aan te maken.

Ook overhydratatie (hyperhydratatie) leidt volgens de laboratoriumresultaten tot een verlaagde Hb-waarde. Dit is echter slechts een relatief tekort. Het Hb-gehalte in het lichaam blijft globaal hetzelfde, maar het bloedvolume neemt toe, waardoor de Hb-concentratie daalt. Dit is om zo te zeggen een verdunningsbloedarmoede. Overhydratie treedt bijvoorbeeld op wanneer infusieoplossingen snel worden toegediend of in de context van nierfalen.

Nadere informatie: Hemoglobine te laag

Wanneer is hemoglobine verhoogd?

Een verhoogde hemoglobinewaarde is vaak een indicatie van een verhoogd aantal rode bloedcellen. In de geneeskunde wordt dit polyglobulie genoemd. Het komt onder meer voor in de volgende situaties:

  • polycythaemia vera (pathologische vermenigvuldiging van verschillende bloedcellen)
  • Chronisch zuurstoftekort (hart- of longziekten en langdurig verblijf op grote hoogte)
  • autonome of externe levering van EPO (in het kader van nierziekten of doping)

Ook kan de Hb-waarde te hoog zijn als er sprake is van vochtgebrek in het lichaam (uitdroging). In dit geval gaat het, analoog aan verdunningsanemie, slechts om een ​​relatieve overmaat aan rode bloedcellen, die wordt gecompenseerd door de toevoer van vocht.

Wat te doen als de hemoglobinewaarde verandert?

Een kleine afwijking van de standaard Hb-waarde is meestal onschadelijk. Veranderde hemoglobinewaarden komen echter ook voor in de context van verschillende ziekten die verdere opheldering behoeven.

Als een hoge hemoglobinewaarde bewijs levert voor polyglobulie en dit wordt bevestigd, bestaat er een verhoogd risico op vasculaire occlusie vanwege het stroperiger bloed. Polyglobulie wordt vervolgens behandeld met aderlatingen en de arts blijft het hemoglobine regelmatig controleren.