Pantotheenzuur (vitamine B5): toevoersituatie

Pantotheenzuur is niet opgenomen in de Nationale Voedingsenquête II (2008). Met betrekking tot de inname van pantotheenzuur onder de Duitse bevolking zijn er gegevens uit het Nutrition Report 2004 van de German Nutrition Society (DGE).

Deze gegevens op pantotheenzuur de inname is gebaseerd op schattingen en geeft alleen de gemiddelde inname weer. Over mannen en vrouwen met een lagere opname onder de gemiddelde waarde kunnen geen uitspraken worden gedaan. Dit betekent echter niet dat er onder de Duitse bevolking geen onderaanbod van pantotheenzuur is.

Met betrekking tot de aanbodsituatie kan worden gesteld:

  • Gemiddeld neemt de Duitse bevolking de aanbevolen inname voor pantotheenzuur niet op.
  • Vrouwen nemen met 4.5 mg per dag gemiddeld minder pantotheenzuur in dan mannen (5 mg).
  • Mannen in de leeftijdsgroep 19-25 jaar missen gemiddeld 1.5 mg pantotheenzuur. Dit komt overeen met een dagelijks tekort van 25% van de aanbevolen inname.
  • Vrouwen in de leeftijdsgroep 19-25 jaar hebben gemiddeld een tekort aan 2 mg pantotheenzuur. Dit komt overeen met een dagelijks tekort van 33% van de aanbevolen inname.
  • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, hebben geen extra behoefte aan pantotheenzuur in vergelijking met hun leeftijdsgenoten die niet zwanger zijn of borstvoeding geven. Ze zijn echter onderhevig aan dezelfde tekortkomingen. Dientengevolge missen zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven van 19-25 jaar gemiddeld 2 mg pantotheenzuur per dag.

Aangezien de innameadviezen van de DGE gebaseerd zijn op de behoeften van gezonde mensen en mensen met een normaal gewicht, kan een individuele aanvullende behoefte (bijv. Door te eten, consumptie van stimulerende middelen, langdurige medicatie, etc.) hoger zijn dan de innameadviezen van de DGE.