Dasabuvir

Producten Dasabuvir is in de handel verkrijgbaar in de vorm van filmomhulde tabletten. Het werd in 2014 in veel landen goedgekeurd (Exviera). Structuur en eigenschappen Dasabuvir (C26H27N3O5S, Mr = 493.6 g/mol) heeft een niet-nucleosidestructuur. Het komt in het medicijn voor als een natriumzout en als een monohydraat. Effecten Dasabuvir (ATC J05AX16) heeft antivirale eigenschappen. De effecten … Dasabuvir