Verloop van multiple sclerose | Symptomen van multiple sclerose

Verloop van multiple sclerose

Afhankelijk van de patiënt, het verloop van multiple sclerose kan variëren en kan in sommige gevallen ernstiger zijn en in andere milder. In de relapsing-remitting-vorm (de meest voorkomende vorm van multiple sclerose), verminderen de symptomen volledig na de terugval. Dit is de meest gunstige koers voor de patiënt, aangezien hij / zij vaker een zelfstandig leven kan leiden en kan werken.

In het secundair, progressief multiple sclerose, er is een verergering van de symptomen na de aanvallen, die later permanent worden. Patiënten met deze vorm van de ziekte hebben steeds meer behoefte AIDS voor het dagelijks leven. In het geval van primaire, progressieve multiple sclerose verschijnen de symptomen zonder aanvallen en verdwijnen ze niet.

De patienten voorwaarde kan permanent verslechteren. In de meeste gevallen treden de ontstekingsprocessen bij multiple sclerose op in recidieven, die, afhankelijk van de vorm, op grotere of kleinere afstanden van elkaar plaatsvinden. De intervallen tussen terugvallen variëren van ten minste 30 dagen tot enkele maanden of jaren.

Dit resulteert in een verergering van de symptomen, die snel kunnen optreden of zich pas in de loop van dagen kunnen ontwikkelen. Wanneer een terugval optreedt bij multiple sclerose, duurt deze minimaal 24 uur. Wanneer de terugval afneemt, nemen de symptomen ook af of kunnen ze in sommige gevallen zelfs volledig verdwijnen.

Hoe vaker en ernstiger de terugvallen, hoe moeilijker het zal zijn om de symptomen te laten verdwijnen. De intensiteit van de verslechtering kan per patiënt verschillen. Als de therapie erin slaagt de ontsteking in het midden te beheersen zenuwstelselwordt het interval tussen de terugvallen verlengd.

Levensverwachting bij multiple sclerose

Kan iemand oud worden met multiple sclerose? Deze vraag kan zeker met een ja worden beantwoord. Patiënten kunnen ouder worden dan 70, dus het is mogelijk om oud te worden, zelfs als de ziekte ernstig is. Hoewel multiple sclerose kan leiden tot een enorm verlies van onafhankelijkheid, is het niet dodelijk.

Is multiple sclerose erfelijk?

Als een stel een kind heeft en een of beide ouders hebben multiple sclerose, dan hoeft het kind het niet te hebben. Multiple sclerose is niet erfelijk. Alleen de gunst hiervoor kan aan het kind worden gegeven. Er is slechts een klein percentage patiënten dat ook een familiale aanleg heeft (aanleg). De aanleg alleen is dus niet doorslaggevend en er moet ook rekening worden gehouden met omgevingsfactoren.