Pijn op de borst: oorzaken

Kort overzicht

 • Oorzaken: brandend maagzuur (refluxziekte), spanning, spierpijn, wervelblokkade, kneuzing van de ribben, ribbreuk, gordelroos, angina pectoris, hartaanval, pericarditis, hoge bloeddruk, longontsteking, longembolie, longkanker, slokdarmruptuur, psychologische oorzaken zoals angst of stress
 • Wanneer moet u een arts raadplegen? Bij nieuw optredende of veranderende pijn, kortademigheid, drukgevoel, angst, algemeen ziektegevoel, koorts en slaperigheid.
 • Diagnostiek: patiëntinterview, lichamelijk onderzoek, elektrocardiogram, röntgenfoto, echografie, gastroscopie, bronchoscopie, endoscopie

Pijn op de borst: beschrijving

De ribben beschermen deze delicate organen tegen invloeden van buitenaf en hun spieren zorgen ervoor dat de thorax uitzet tijdens de inspiratie. Het spiermembraan begrenst de borstholte naar beneden en wordt ook beschouwd als een belangrijke ademhalingsspier.

Plotselinge pijn zoals een trekkend, brandend of stekend gevoel in dit gebied heeft vaak een onschuldige oorzaak, bijvoorbeeld spierspanning of spierspanning.

Het is niet altijd gemakkelijk, zelfs voor een ervaren arts, om de oorzaak van het ongemak te vinden, omdat iedereen pijn anders waarneemt en communiceert. Een steek in de linkerborst kan bijvoorbeeld snel worden afgedaan als een ribblokkade, terwijl in werkelijkheid een hartaanval de oorzaak van het ongemak is.

Dit artikel gaat voornamelijk over pijn en de oorzaken ervan in de borstkas. Pijn in het gebied van het borstweefsel komt vooral voor bij vrouwen (mastodynie), zeldzamer bij mannen. Lees hier meer over borstpijn.

Wat zijn de oorzaken van pijn op de borst?

Afhankelijk van de onderliggende ziekte manifesteert de pijn zich in verschillende delen van de thorax.

Om de oorzaken te kunnen beschrijven is de thorax eenvoudigheidshalve opgedeeld in “achter het borstbeen”, de ribben en aan de linker- of rechterkant van de borstkas. Op deze manier kunnen de oorzaken in de verschillende regio’s enigszins worden verkleind. Daarnaast worden ziekten beschreven die niet duidelijk kunnen worden toegewezen aan een van de bovengenoemde lokalisaties.

Het is dus mogelijk dat bepaalde oorzaken aan meerdere lokalisaties kunnen worden toegeschreven. Veel patiënten met een hartinfarct klagen bijvoorbeeld over pijn achter het borstbeen, anderen vooral over ongemak in de linkerborsthelft. Beschouw de lokalisaties daarom slechts als een ruwe richtlijn.

Pijn achter het borstbeen

Hartpijn (angina pectoris): Een tijdelijke stoornis van de bloedsomloop van de hartspier wordt angina pectoris (“beklemmend gevoel op de borst”) genoemd. De meest voorkomende oorzaak zijn vernauwde kransslagaders, bijvoorbeeld bij coronaire hartziekten (CHD). Deze zijn niet langer in staat het hart van voldoende bloed te voorzien, vooral tijdens lichamelijke inspanning.

Omdat ze nauwelijks te onderscheiden zijn van een hartaanval en het om een ​​mogelijk levensbedreigende noodsituatie gaat, is het absoluut raadzaam om de spoedarts te bellen! De onmiddellijke maatregel tegen de symptomen is het inademen van nitroglycerine door middel van een pompspray.

Typische symptomen zijn plotselinge, ernstige, vaak stekende pijn in de borst, meestal achter het borstbeen of in de linkerborst. Dit gaat gepaard met een benauwd gevoel en kortademigheid. De pijn straalt vaak uit naar de linkerschouder, bovenbuik, rug, nek en onderkaak. Zweten, misselijkheid en angst voor de dood begeleiden de vaak verpletterende pijn.

Het ongemak blijft bestaan, ongeacht ademhaling of druk op de borst.

Over het algemeen duren de symptomen van een hartaanval, vergeleken met angina pectoris, minstens twintig minuten. Ze verdwijnen niet, zelfs niet als er medicijnen worden toegediend om de hartvaten te verwijden (nitrospray). Bel onmiddellijk 911 als u een hartaanval vermoedt!

Andere oorzaken van retrosternale pijn die onmiddellijke medische hulp of medische noodhulp vereisen, zijn:

 • Slokdarmruptuur: Als gevolg van een bestaande refluxziekte of een reeds beschadigde slokdarm treedt in zeldzame gevallen een orgaanruptuur op wanneer er sterke druk wordt uitgeoefend (bijvoorbeeld tijdens braken). Dit veroorzaakt een hevige steek in de borst, ook bloederig braken, kortademigheid, soms shock, later koorts en sepsis.
 • Diafragmatische hernia: Dit verwijst naar een opening in het middenrif. Wanneer de maag geheel of gedeeltelijk door deze opening naar de borst glijdt, veroorzaakt dit ernstige pijn op de borst.
 • Syndroom van Roemheld: Dit is wanneer gas zich ophoopt in de buik, waardoor het middenrif omhoog wordt geduwd, wat hartklachten veroorzaakt, vaak gemanifesteerd door een steek in de linkerborst en het hart, hartkloppingen, kortademigheid en een gevoel van druk.
 • Hoge bloeddruk (hypertensie): Bloeddrukpieken tot 230 millimeter kwik (mmHg) kunnen symptomen veroorzaken die lijken op angina pectoris: kortademigheid en pijn in het borstbeen, soms hartpijn.

De volgende oorzaken van retrosternale pijn zijn niet direct levensbedreigend, maar vereisen mogelijk ook behandeling door een arts of specialist:

 • Mitralisklepprolaps: Bij dit hartklepdefect puilt de hartklep tussen het linker atrium en de linker ventrikel (mitraalklep) uit. Dit veroorzaakt soms pijn op de borst bij de getroffenen. Slechts zelden leidt een mitralisklepprolaps tot merkbare gezondheidsklachten, maar toch is een medisch onderzoek aan te raden.

Pijn in de linkerborst

Soms is de pijn het meest waarschijnlijk aan één kant van de linkerkant van de borstkas. In de meeste gevallen zijn de oorzaken niet levensbedreigend, bijvoorbeeld spierverrekkingen, spiertrekkingen of pijn veroorzaakt door zenuwen.

Letsels en longziekten die mogelijk medische aandacht vereisen, komen echter soms ook aan de linkerkant voor.

Andere organen die pijn in de linkerborst kunnen veroorzaken of waar pijn naar uitstraalt zijn de maag en de milt:

 • Gastritis: Bij gastritis is er pijn in de bovenbuik, die in sommige gevallen uitstraalt naar de borst (meestal links).

Pijn op de rechterborst

Pijn op de borst, die zich ook aan de rechterkant kan bevinden, wordt vaak veroorzaakt door spierspanning, zenuwirritatie, letsel of longziekte. Ze komen echter niet alleen aan de rechterkant voor, maar kunnen ook aan de linkerkant of aan beide kanten voorkomen.

In sommige gevallen verergert de pijn bij ademhaling of beweging.

Andere organen die in zeldzame gevallen verantwoordelijk zijn voor pijn op de rechterborst zijn:

 • Galblaas: Problemen met de galblaas (bijvoorbeeld ontsteking, infectie of galstenen) leiden in sommige gevallen ook tot pijn in de bovenbuik, die zich naar de rechterkant van de borstkas of naar de schouder kan verplaatsen (bijvoorbeeld bij galkoliek).

Pijn in het gebied van de ribben

Om de volgende oorzaken komt pijn op de borst waarschijnlijk voort uit het ribgebied. Ook hier treedt de pijn aan één of beide kanten op, afhankelijk van waar de oorzaak zich bevindt:

 • Wervelblokkades: deze bewegingsbeperkingen van de wervelkolom treden vaak plotseling op en irriteren de zenuwen en spieren tussen de ribben. Vooral in het gebied van de thoracale wervelkolom leiden dergelijke blokkades tot klachten die lijken op angina pectoris.
 • Tietze-syndroom: deze zeer zeldzame aandoening veroorzaakt zwelling van het ribkraakbeen in het borstbeengebied. Getroffen patiënten melden zowel rib- als sternumpijn.

Andere lokalisaties

Soms wordt pijn gevoeld in andere gebieden of in gebieden die moeilijk te lokaliseren zijn. In sommige gevallen is het niet mogelijk om de pijn aan één kant toe te wijzen, omdat deze afhankelijk van de situatie aan de linker-, rechterkant of aan beide kanten kan optreden:

 • Longontsteking: Typische symptomen van longontsteking zijn hoesten, stekend gevoel op de borst en pijn op de borst, gespannen ademhaling, hoge koorts en sputum. De symptomen komen aan één of beide kanten tot uiting.
 • Longkanker: Kwaadaardige tumorziekten van de longen gaan vaak gepaard met gestaag toenemende pijn op de borst, hoesten, kortademigheid, heesheid en bloederig sputum.
 • Spanning en pijn: Spierspanning, pijn en pijn in de bovenrug stralen vaak uit naar de borst. Ze veroorzaken bewegingsafhankelijke, meestal milde, soms trekkende pijn in de borst. Deze klachten zijn mogelijk in alle delen van de borstkas en zijn de meest voorkomende oorzaak van pijn op de borst.
 • Gordelroos (herpes zoster): De varicella-virussen (bij kinderen de veroorzaker van waterpokken, bij volwassenen manifesteert de ziekte zich in de vorm van gordelroos) verspreiden zich in het verzorgingsgebied van een zenuwtak. Vaak wordt de helft van de borstkas aangetast. Een riemvormige huiduitslag en een opwindende, brandende pijn op de borst zijn het gevolg.
 • Pneumothorax: Als het borstvlies gescheurd is, komt er lucht in de opening tussen de long en het borstvlies, waardoor de long instort. Plotselinge kortademigheid, stekende pijn in de borst (links of rechts), hoesten en een gevoel van verstikking zijn veel voorkomende gevolgen. Een pneumothorax is meestal het gevolg van uitwendig letsel. Bel onmiddellijk de spoedarts!

Pijn op de borst: behandeling

Pijn op de borst wordt vaak veroorzaakt door ernstige, soms plotselinge en mogelijk levensbedreigende aandoeningen. Kortom, de behandeling hangt af van de onderliggende ziekte.

Behandeling door de arts

Bij levensbedreigende omstandigheden start de arts onmiddellijk verschillende behandelingsmaatregelen:

 • Met behulp van bepaalde handbewegingen kunnen wervelblokkades worden opgeheven.
 • Onder bepaalde omstandigheden zijn infusies, zuurstoftoediening of andere maatregelen nodig om de patiënt te stabiliseren.
 • In sommige gevallen is een vroegtijdige operatie aangewezen, bijvoorbeeld bij een hartaanval of een gescheurde long.

In minder acute gevallen behandelt de arts afhankelijk van de betreffende oorzaak:

 • Bij herpes zoster (gordelroos) worden verschillende antivirale medicijnen en pijnstillers gebruikt.
 • Ongecompliceerde ribfracturen of blauwe plekken kunnen goed worden behandeld met pijnstillers.

Wat u zelf kunt doen

Bij minder ernstige pijnoorzaken heeft u de volgende mogelijkheden om uw klachten zelf met eenvoudige middelen te behandelen of een passende behandeling te ondersteunen:

 • Maagzuur: Vermijd zware maaltijden (vooral vóór het slapengaan) en vermijd zuurvormende stoffen zoals nicotine en alcohol, evenals gekruid voedsel.
 • Gordelroos: Medicamenteuze behandeling kan worden ondersteund met bedrust. Dit maakt pijn op de borst in veel gevallen draaglijker.

Pijn op de borst: wanneer moet u naar een arts?

Idealiter zou u ook een algemeen gevoel van ziekte, koorts of zelfs duizeligheid moeten hebben in verband met pijn op de borst, opgehelderd door een arts.

U moet onmiddellijk handelen als u tekenen van een acute hartaanval opmerkt: ernstige, vaak uitstralende pijn in de linkerborst, kortademigheid, duizeligheid, zwakte, blauwe lippen. Bel onmiddellijk de spoedarts!

Pijn op de borst: onderzoeken en diagnose

Tijdens het eerste consult met de patiënt verkrijgt de arts belangrijke informatie over de medische geschiedenis van de patiënt (anamnese). Hij vraagt ​​onder meer om een ​​nauwkeurige omschrijving van de kwaliteit van de pijn, de duur ervan en het optreden ervan. Mogelijke vragen zijn onder meer:

 • Kan de pijn op de borst nauwkeurig worden gelokaliseerd of lijkt deze van onbekende oorsprong te zijn?
 • Komt de pijn op de borst herhaaldelijk voor op een bepaald tijdstip of bij een bepaalde houding, activiteit of beweging?
 • Wordt de pijn op de borst erger naarmate deze vordert?
 • Wordt de pijn op de borst erger als u ademt?

Examens

 • Elektrocardiografie (ECG): Het meten van de elektrische activiteit van het hart is essentieel om hartziekten op te sporen. Typische veranderingen in de hartcurve duiden bijvoorbeeld op een hartaanval of angina pectoris.
 • Röntgenfoto van de borstkas (röntgenthorax): Met behulp van een röntgenfoto is het voor de arts mogelijk om veel veranderingen in de longen en het skelet waar te nemen.
 • Gastroscopie: Een gastroscopie onthult, indien nodig, abnormale veranderingen in de slokdarm en de maag.
 • Pulmonale endoscopie (bronchoscopie): Een bronchoscopie wordt gebruikt om longziekte te visualiseren.
 • Mediastinoscopie: In zeldzame gevallen wordt een endoscoop gebruikt om de mediastinale holte te onderzoeken.