Vitaminenlijst en functie

Het lichaam is afhankelijk van de dagelijkse aanvoer van vitaminen met voedsel. vitaminen en hun voorlopers (pro-vitamines) zijn daarom essentiële voedingscomponenten. in tegenstelling tot macronutriënten (nutriënten), vitaminen dienen niet als bouwmaterialen of als energieleveranciers, maar voeren in wezen enzymatische (katalytische) en controlerende taken uit in tal van processen van het menselijk lichaam.

Op basis van hun oplosbaarheid zijn vitamines onderverdeeld in twee groepen - hydrofiel (water-oplosbare) en lipofiele (in vet oplosbare) vitamines. In de eerste jaren van hun ontdekking kregen vitamines de titel met letters en cijfers, en later kregen ze hun bekende namen die hun chemische structuur beschrijven. Water-oplosbare vitamines omvatten vitamine C en vitamine B-complex​ De in vet oplosbare vitamines zijn onder meer vitamine A, D, E en K.

Let op! Volgens de voor de Bondsrepubliek Duitsland beschikbare gegevens over de bevoorradingssituatie (zie onder meer Nationale Consumptiestudie II) van vrouwen met vitamines, is de inname van vitamine D en vitamine E is niet optimaal. De beschikbare gegevens over de aanbodsituatie van mannen duiden op een niet optimale opname voor vitamine C, vitamine E en vitamine D.