Umckaloabo: Hoe het slijm losmaakt

Dit actieve ingrediënt zit in Umckaloabo

Het Umckaloabo-effect is gebaseerd op het extract van de Kaapse geraniumwortel. Dit werkt tegen virussen en bacteriën en helpt bij slijm in de luchtwegen. Het medicijn stimuleert de cilia in de bronchiën, waardoor de afscheidingen naar boven worden getransporteerd en het ophoesten gemakkelijker wordt. Het actieve ingrediënt activeert ook de lichaamseigen afweer.

Wanneer wordt Umckaloabo gebruikt?

Umckaloabo wordt gebruikt voor de behandeling van ontstekingen van de bronchiën (bronchitis). Het wordt echter ook gebruikt voor ontstekingen van de neusbijholten en niet-etterende tonsillitis.

Welke bijwerkingen heeft Umckaloabo?

Incidentele bijwerkingen van Umckaloabo zijn maag-darmklachten (maagpijn, brandend maagzuur, misselijkheid, diarree) of een verhoging van de leverwaarden, die in geïsoleerde gevallen tot leverfunctieschade hebben geleid.

Zeldzame bijwerkingen van het gebruik van umckaloabo zijn lichte bloedingen van het tandvlees of de neus en overgevoeligheidsreacties zoals huiduitslag, netelroos, jeuk aan de huid en slijmvliezen.

Zeer zelden zijn ernstige allergische reacties gemeld, gepaard gaand met zwelling van het gezicht en de luchtwegen, kortademigheid en een daling van de bloeddruk.

Als zich ernstige bijwerkingen of bijwerkingen voordoen die hier niet worden vermeld, moet onmiddellijk een arts of apotheker worden geraadpleegd.

De dosering van Umckaloabo-druppels is afhankelijk van de leeftijd van de persoon en mag voor volwassenen niet hoger zijn dan 90 druppels per dag (30 druppels voor zuigelingen en 60 druppels voor kinderen van zes tot twaalf jaar). De druppels worden 's morgens, 's middags en 's avonds met een beetje vloeistof ingenomen. In tabletvorm wordt het preparaat ook driemaal daags doorgeslikt met voldoende vloeistof.

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan drie weken. Nadat de symptomen zijn verdwenen, moet de medicatie nog drie tot vier dagen worden voortgezet om terugval te voorkomen.

Overdosering

Tot op heden zijn er geen bijwerkingen gemeld als gevolg van het innemen van een te hoge dosis umckaloabo. Mochten zich echter bijwerkingen voordoen, dan dient een arts op de hoogte te worden gesteld, die afhankelijk van de ernst van de symptomen maatregelen kan nemen.

Umckaloabo: Contra-indicaties

In de volgende gevallen is het gebruik van Umckaloabo-druppels en Umckaloabo-tabletten niet toegestaan

  • een bekende overgevoeligheid of intolerantie voor het actieve ingrediënt en andere componenten van de medicatie
  • een verhoogde neiging tot bloeden
  • antistollingsmedicijnen gebruiken (bijvoorbeeld warfarine)
  • ernstige verslechtering van de lever- en nierfunctie
  • bestaande ziekten van het immuunsysteem (bijvoorbeeld multiple sclerose) of het nemen van medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken

Er zijn tot nu toe geen interacties met andere medicijnen bekend. Niettemin moet de arts die u behandelt op de hoogte worden gesteld van eventuele geneesmiddelen die u tegelijkertijd gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat de effecten van umckaloabo op moeder en kind tijdens de zwangerschap en borstvoeding nog niet voldoende zijn onderzocht, wordt het gebruik ervan in deze periode afgeraden.

Kinderen en adolescenten

Umckaloabo-tabletten worden aanbevolen voor kinderen vanaf twaalf jaar. Druppels mogen alleen worden gebruikt bij zuigelingen vanaf de leeftijd van één jaar, omdat het effect ervan op zuigelingen niet duidelijk is onderzocht.

Hoe Umckaloabo te verkrijgen

Het geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek in de vorm van Umckaloabo-druppels en -tabletten.

Volledige informatie over dit geneesmiddel

Hier vindt u de volledige informatie over het geneesmiddel als download (PDF)