Symptomen | Oefeningen voor gescheurde ligamenten bij de elleboog

Symptomen

Sinds een gescheurde ligament bij de elleboog gaat gepaard met een min of meer lange rustperiode van het gewricht, afhankelijk van de gekozen therapiemethode, dit resulteert in een verlies van spierkracht en mobiliteit. Het doel van de oefeningen is versterken, stabiliseren en mobiliseren het ellebooggewricht​ Afhankelijk van het type en de omvang van de blessure zijn er verschillende oefeningen beschikbaar.

De therapeut beslist welke van hen individueel wordt gebruikt. Als een gescheurde ligament gebeurt op het ellebooggewrichtmerkt de getroffen persoon dit meestal direct door te schieten pijn in het ellebooggewricht. Dit leidt ertoe dat bewegingen niet meer of slechts beperkt mogelijk zijn.

Vaak een gescheurde ligament bij de elleboog treedt op als gevolg van een trauma waarbij andere structuren in het ellebooggewricht zijn beschadigd. Verdere symptomen kunnen daarom een ​​min of meer uitgesproken zwelling van het gewricht en roodheid zijn, die wijzen op mogelijke ontstekingsprocessen. Het letsel kan de mobiliteit van het ellebooggewricht beperken. Vanwege de ernst van de symptomen is een bezoek aan de arts daarom verplicht voor de getroffenen.

Elleboogspalk

Een elleboogspalk wordt gebruikt wanneer het geblesseerde gewricht gedurende een bepaalde tijd moet worden geïmmobiliseerd. De spalk beschermt het gewricht tegen invloeden van buitenaf en zorgt ervoor dat de getroffen persoon de elleboog niet onbewust verkeerd beweegt. Dit is vooral 's nachts voordelig, omdat het genezingsproces ongestoord kan verlopen.

In tegenstelling tot een verband beperkt de spalk het gewricht soms sterk in zijn beweeglijkheid. Dit moet ook zorgen voor een sneller herstelproces. Immobilisatie leidt echter vaak tot een ernstig verlies van spierkracht, dat patiënten in het verdere verloop van de revalidatie moeten compenseren.

Operatie - Moet ik geopereerd worden?

Als er alleen een gescheurde ligament aan de elleboog is en er geen andere structuren zijn beschadigd, geneest de blessure meestal goed zonder chirurgische maatregelen en met puur conservatieve therapie. Aangezien een gescheurd ligament bij de elleboog echter meestal wordt veroorzaakt door externe krachten die op het gewricht inwerken, kunnen verdere verwondingen zoals botbreuken, splinters of peesblessures en kraakbeen schade is meestal aanwezig, vooral als deze erg gecompliceerd of talrijk zijn, is een operatie onvermijdelijk om de stabiliteit van het gewricht en een soepel genezingsproces zonder late complicaties te garanderen. Afhankelijk van het type en de omvang van het letsel wordt het ellebooggewricht vervolgens hersteld in een open operatie of een minimaal invasieve ingreep.

Een bestaand gescheurd ligament wordt vervolgens door de chirurg gehecht of de twee uiteinden van het ligament worden dichter bij elkaar gebracht zodat ze vanzelf weer aan elkaar kunnen groeien. Indien nodig kan het gebruik van schroeven en plaatjes het ellebooggewricht in zijn oude stabiliteit herstellen. Postoperatief is het belangrijk om zo snel mogelijk een fysiotherapeutische behandeling te starten om de duur van de genezing en de kansen op volledige revalidatie te verbeteren.