Prognose - hoe lang met ziekteverlof, hoe lang arbeidsongeschikt | Schouder Impingement Syndrome

Prognose - hoe lang met ziekteverlof, hoe lang arbeidsongeschikt

De prognose voor schouder impingement syndroom hangt af van Deze factoren zijn ook van invloed op de duur van het ziekteverzuim en de timing van re-integratie op het werk. De duur van het ziekteverzuim hangt natuurlijk ook af van de arbeidsomstandigheden. In de meeste gevallen wordt de patiënt met ziekteverlof gedurende ongeveer 3 maanden na schouderbotsing en daaropvolgende operatie. In moeilijkere gevallen, bijvoorbeeld na een peeshechting of op werkplekken met hoge fysieke belasting, kan het ziekteverzuim worden verlengd tot 6 maanden of langer.

  • Verschillende condities zoals de trainingsconditie
  • De leeftijd van de patiënt
  • Bestaande aandoeningen of mogelijke laesies van de pezen
  • Persoonlijk initiatief in training
  • De persoonlijke aanleg voor wondgenezing