Living Will: Euthanasie

Euthanasie is een onderwerp dat niet alleen de geest opwarmt, maar waar ook veel mythen omheen lopen. Waar het verschil is tussen indirecte en passieve euthanasie. Wat is de juridische situatie? U kunt het hier lezen.

Indirecte euthanasie - wat is het?

Wat wordt precies bedoeld met passieve of indirecte euthanasie? Bij indirecte euthanasie, doelgericht vaardig pijn en symptoombeheer dat een levensverkortend risico met zich meebrengt, is toegestaan.

Een terminaal zieke patiënt kan bijvoorbeeld dagelijkse doses worden toegediend morfine op zijn of haar eigen verzoek - ook al staat dit in het levenstestament - maar hierdoor kan de dood sneller plaatsvinden (“palliatieve verdoving").

Wat is passieve euthanasie?

Passieve euthanasie is het proces waarbij de dood door leeftijd of ziekte kan plaatsvinden door af te zien van levensverlenging maatregelen. Pijn opvang en basiszorg vinden echter nog steeds plaats. Voorbeelden van passieve euthanasie zijn onder meer:

  • Kunstmatige beademing
  • Kunstmatige voeding en hydratatie
  • Bepaalde medicijnen
  • Dialyse
  • Reanimatie

Is dit wettelijk toegestaan ​​of niet?

Indirecte euthanasie is niet strafbaar omdat het valt onder een behandeling waarbij levensverkorting als onbedoelde bijwerking optreedt.

Passieve euthanasie is ook toegestaan. Op uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzoek van de patiënt mogen en moeten artsen de levensverlengende behandeling staken of vanaf het begin afzien. Dit is euthanasie door te laten sterven. Het moet echter duidelijk zijn dat de patiënt de gevolgen van zijn of haar beslissing begrijpt en goedkeurt.

Het is belangrijk dat humane huisvesting, verzorging, persoonlijke hygiëne, verlichting van pijn, kortademigheid en misselijkheiden er wordt voorzien in het lessen van honger en dorst. Schakel echter over naar een intensive care afdeling wordt afgezien, therapie die al begonnen is, wordt stopgezet, of verdere behandeling wordt achterwege gelaten.

Actieve euthanasie: verboden in Duitsland

Actieve euthanasie is strafbaar, ook als de patiënt dit uitdrukkelijk wenst. Als een arts bijvoorbeeld een dodelijk einde maakt aan het lijden van een patiënt dosis of morfine, dit is actieve euthanasie. Actieve euthanasie met het oog op het pijnloos doden van een stervende is onwettig; als het zelfs tegen de wil van de patiënt wordt uitgevoerd, is dit strafbaar als moord.

Als euthanasie is uitgevoerd omdat de patiënt er uitdrukkelijk om heeft verzocht, dan is dit volgens artikel 216 van het Duitse Wetboek van Strafrecht strafbaar als doodslag op verzoek met een gevangenisstraf van zes maanden tot vijf jaar.

Actieve euthanasie legaliseren?

In België, Luxemburg en Nederland is actieve euthanasie al legaal. Ook in Duitsland leeft het idee dat patiënten zelf moeten kunnen beslissen wanneer het tijd is om te gaan. Zowel ethische als juridische debatten hebben tot dusver echter niet tot een besluit geleid.