Amoxicilline: effecten, toepassing, bijwerkingen

Hoe amoxicilline werkt

Amoxicilline is een antibioticum uit de klasse van aminopenicillines en heeft een bacteriedodende werking:

Amoxicilline wordt bij orale inname goed geabsorbeerd en is maagzuurstabiel.

Wanneer wordt amoxicilline gebruikt?

Amoxicilline wordt gebruikt voor infecties met bacteriën die gevoelig zijn voor het antibioticum. Het wordt onder andere gebruikt voor:

  • Urineweginfecties
  • Infecties van de bovenste luchtwegen (bijv. sinusitis, otitis media, bronchitis)
  • @ galweginfecties
  • @ huidinfecties

Hoe amoxicilline wordt gebruikt

Amoxicilline wordt gewoonlijk driemaal daags ingenomen (dat wil zeggen in een ritme van acht uur), maar soms slechts tweemaal per dag. Om de bacteriën optimaal in hun groei te belemmeren, moet het innameritme strikt worden aangehouden.

Indien mogelijk moet het antibioticum aan het begin van een maaltijd worden ingenomen, omdat het dan beter wordt verdragen. De exacte dosering is afhankelijk van het type en de ernst van de infectie.

Om te voorkomen dat de bacteriën resistent worden tegen het antibioticum, moeten patiënten zich altijd precies houden aan de door hun arts voorgeschreven hoeveelheid, dosis en gebruiksduur. Bovenal mag de therapie niet voortijdig worden stopgezet zonder toestemming, ook al zijn de symptomen al verbeterd.

Wat zijn de bijwerkingen van amoxicilline?

Als typische en vaak voorkomende ongewenste bijwerking kan het antibioticum leiden tot spijsverteringsproblemen (zoals buikpijn, winderigheid, diarree, verlies van eetlust), omdat het de normale darmflora verstoort. Hierdoor kunnen schimmels zich ook steeds meer in de darm verspreiden, omdat ze niet meer onder controle gehouden worden door de inmiddels verstoorde darmflora.

Toxische bijwerkingen bij accidentele overdosering zijn bij amoxicilline niet te verwachten, omdat het een breed therapeutisch bereik heeft, d.w.z. pas gevaarlijk wordt bij extreem hoge doses.

In sommige ziektegevallen wordt het antibioticum in de ruimte van het hersenvocht (CSF) geïnjecteerd (holtesysteem in de hersenen en rond het ruggenmerg, dat gevuld is met hersenvocht = CSV). Deze zogenaamde intrathecale toepassing kan neurologische problemen veroorzaken.

Contra-indicaties

Amixicilline mag niet worden gebruikt bij overgevoeligheid voor de werkzame stof of bij bekende allergie voor penicilline.

Interacties

Melkconsumptie is bij gebruik van amoxicilline zonder problemen mogelijk, in tegenstelling tot andere antibiotica (tetracyclines en fluorochinolonen).

Gelijktijdige inname van allopurinol (jichtmedicatie) kan het risico op huidbijwerkingen vergroten.

Leeftijdsbeperking

Bij ernstige infecties kan amoxicilline ongeacht de leeftijd worden toegediend. De dosering wordt vervolgens individueel gekozen, afhankelijk van lichaamsgewicht en leeftijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op misvormingen als gevolg van amoxicilline. Het is daarom een ​​van de antibiotica bij uitstek tijdens de zwangerschap.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met amoxicilline

Voor het antibioticum amoxicilline is een recept vereist in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. U kunt het op recept verkrijgen in de apotheek.

Sinds wanneer is amoxicilline bekend?

Fleming noemde dit verdedigingsmiddel voortaan penicilline en de schimmel Penicillium notatum. Amoxicilline is een penicillinederivaat. Hij kwam in 1972 op de markt, werd in 1977 in Zwitserland en in 1981 in Duitsland goedgekeurd.