wonden

Types

 • Bijtwonden
 • Blaren op de huid
 • Kneuzingen
 • Lacerations
 • Lacerations
 • schaafwonden
 • Schotwonden
 • Steekwonden
 • Stralingswonden
 • Brandwonden
 • Brandwonden
 • Combinaties bijvoorbeeld scheur blauwe plek.

Wonden kunnen open of gesloten zijn.

Symptomen

 • Pijn, branderig gevoel, stekend gevoel
 • Weefselbeschadiging
 • Functieverlies van het aangetaste orgaan

Type cursus

Wondgenezing verloopt in drie karakteristieke fasen: 1. Reinigingsfase (exsudatieve fase):

 • Door bloeding reinigt de wond zichzelf door vreemde voorwerpen uit te spoelen

2e granulatiefase (proliferatiefase):

 • Exsudatie neemt af, nieuw schepen Groei in en granulatieweefsel wordt gevormd. In deze fase is er vaak meer pijn.

3e epithelisatiefase (differentiatiefase):

 • Littekenweefsel wordt gevormd en de wond wordt gesloten door de vorming van epitheel.

Complicaties

Risico op infectie:

 • Het risico op infectie houdt voornamelijk verband met de vorming en de resulterende besmetting van de wond. Zo ontstaat er een hoog infectierisico bijtwonden toegebracht door mensen of dieren.

Chronificatie, slechte genezing

Naar de dokter

 • Grote mate, ernstige bloeding, diepe wonden (> 0.5 cm)
 • Trek geen voorwerpen uit de wond (bijv. Spijkers)!
 • Bijtwonden
 • Verwondingen aan het gezicht
 • Ernstige brandwonden
 • Geïnfecteerde wonden

Therapie

 • Hoofd artikel: Wondzorg

Acute versus chronische wonden

Acute wond

 • Oorzaak: uitwendig letsel
 • Geneest meestal relatief snel zonder complicaties
 • Scherp gelimiteerde wonden

Chronische wond

 • Oorzaak: blessures en aandoeningen van wond genezen als gevolg van een onderliggende ziekte.
 • Van een chronische wond wordt gesproken als er na vier weken nog geen tekenen van genezing zichtbaar zijn
 • Vage wondranden
 • Infecties komen vaak voor bij chronische wonden
 • Veelvoorkomende oorzaken van chronische wonden: veneuze ziekte, suikerziekte, bed opsluiting, immuunsysteem aandoeningen, ontstekingsremmend drugs, reumatische aandoeningen.

Primaire versus secundaire wondinfectie.

Primaire wondinfectie

 • Infectie treedt op zodra de wond is ontstaan
 • Voorbeelden: traumatisch letsel, wondinfecties na een operatie.

Secundaire wondinfectie

 • Er wordt gezegd dat een secundaire wondinfectie optreedt wanneer een reeds bestaande wond geïnfecteerd raakt
 • Voorbeelden: chronische zweren, brandwonden.