Snijwond: hoe goed te behandelen

Kort overzicht

 • Wat te doen bij een snee? Wond reinigen, desinfecteren, sluiten (met pleister/verband), eventueel verdere maatregelen door de arts (bijvoorbeeld hechten of lijmen van de wond, tetanusvaccinatie).
 • Snijrisico's: ernstige huid-, spier-, pees-, zenuw- en vaatletsels, wondinfectie, hoog bloedverlies, littekens.
 • Wanneer moet u een arts raadplegen? Voor diepe wonden met openstaande wondranden, zwaar vervuilde wonden en wonden waarbij het bloeden moeilijk te stoppen is.

Aandacht.

 • Als de snee erg bloedt, kan een groter bloedvat gewond raken. In dergelijke gevallen moet u het gewonde lichaamsdeel afbinden. Bel dan de medische hulpdiensten!

Snijwond: wat te doen?

Als een snee slechts een kleine vleeswond is, kunt u deze meestal zonder problemen zelf behandelen. Zorg er echter voor dat u de wond zorgvuldig reinigt en desinfecteert. Anders bestaat het risico dat de wond geïnfecteerd raakt. Ernstigere snijwonden moeten altijd door een arts worden behandeld.

Snijwond: genezingstijd

Eerstehulpmaatregelen bij bezuinigingen

Bij snijwonden moet u eerste hulp verlenen zoals hier beschreven:

 • Laat kleine wonden uitbloeden: Laat kleine snijwonden een beetje bloeden voordat u ze aankleedt. Hierdoor worden vuildeeltjes uit het weefsel gespoeld.
 • Wonden spoelen: Sterk vervuilde sneden dient u zorgvuldig af te spoelen met koud kraanwater.
 • Bloeden stoppen: Druk een steriel verband lichtjes op de wond gedurende vijf tot tien minuten totdat het bloeden afneemt.
 • Bedek de wond: Bij een kleine snee is een pleister meestal voldoende. Grotere, meer bloedende wonden moeten worden behandeld met een steriel kompres en een gaaskompres. Indien nodig is een drukverband ook nuttig.
 • Verhoog het gewonde lichaamsdeel zodat er minder bloed naar binnen stroomt.
 • Op naar de dokter: Hevigere bloedingen, grotere wonden, wonden met gerafelde of gapende wondranden en sterk vervuilde wonden moeten door een arts worden behandeld!

Wonden moeten zo steriel mogelijk blijven. Daarom:

 • Onthoud u van ‘huismiddeltjes’ zoals het aanbrengen van bloem, boter of uiensap.
 • Raak de wond niet aan met uw mond, zuig er niet op, blaas er niet op (“blow away ouch”) – speeksel bevat veel ziektekiemen.
 • Wrijf of knijp niet over de wond.

Snij op de vinger

 • Reinig en desinfecteer de snede.
 • Knip een stukje plakband af van ca. 10 cm lang.
 • Knip een kleine driehoek in het midden van de strook aan de rechter- en linkerkant.
 • Plaats de pleister eerst op één kant van de vinger, zodat de driehoekige uitsparingen zich helemaal bovenaan de vingertop bevinden.
 • Vouw vervolgens de andere helft om en druk stevig aan.

Als de snee in de vinger klopt, is dit meestal een indicatie van een infectie.

Vingertop afgesneden

Het kan snel gebeuren bij het snijden of snijden van groenten: een diepe snee gaapt in de vingertop, mogelijk is deze zelfs grotendeels of volledig doorgesneden. Meestal stroomt er dan veel bloed. Dit is wat u in dergelijke gevallen moet doen:

 • U dient het losse stukje vingertop stevig aan te drukken met een steriel kompres.
 • Bevestig het kompres met gips of een gaasverband.

Laceratie: risico's

Meestal genezen incisiewonden zonder problemen. Er kunnen echter complicaties optreden.

Snijwond: infectie

Omdat bij een snijwond de beschermende huidbarrière wordt verbroken, kunnen ziektekiemen gemakkelijk in de wond terechtkomen. Als hierdoor de snee geïnfecteerd raakt, behandelt de arts de infectie met zalven of tabletten die antibiotica bevatten.

Indien onbehandeld, kunnen wondinfecties zich verspreiden naar het weefsel of naar andere organen. In het ergste geval ontstaat er een levensbedreigende bloedvergiftiging (sepsis).

Let in het geval van een snee goed op de waarschuwingssignalen van een infectie, zoals ernstige zwelling, pijn of afscheiding van wondafscheidingen en etter. Bij dergelijke klachten dient u zeker een arts te raadplegen!

Uitgebreidere verwondingen

Snijwond: wanneer moet u naar een arts?

Een oppervlakkige snee die nauwelijks bloedt en waarvan de wondranden dicht bij elkaar liggen, kunt u zelf behandelen met behulp van desinfectiemiddel en verbandmiddelen. Klempleisters die de wond spanningsvrij sluiten, zijn nuttig.

Een diepe snee die hevig bloedt of gapende wondranden heeft, is daarentegen een reden om naar de huisarts te gaan.

Ook bij een diepe snee is een bezoek aan de arts aan te raden, omdat de patiënt mogelijk een inenting tegen tetanus nodig heeft. Dit moet zo snel mogelijk na een blessure worden toegediend.

Snijwond: onderzoek door de arts

Eerst zal de arts met de patiënt (of ouders in het geval van gewonde kinderen) praten om een ​​medische geschiedenis te verkrijgen. Mogelijke vragen die u kunt stellen zijn onder meer:

 • Wanneer en waarmee heeft u (of uw kind) uzelf gesneden?
 • Is er koorts opgetreden?
 • Zijn er klachten zoals gevoelloosheid of problemen bij het bewegen van het aangetaste lichaamsdeel?
 • Zijn er reeds bestaande aandoeningen (bijvoorbeeld diabetes – verslechtert de wondgenezing)?
 • Gebruikt u (of uw kind) medicijnen (bijvoorbeeld cortisone of andere medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken)?

Fysiek onderzoek

Bloed Test

Met een bloedonderzoek kan de arts vaststellen of de patiënt door het letsel veel bloed heeft verloren. Een infectie blijkt ook uit het bloedbeeld: bepaalde bloedwaarden zijn doorgaans verhoogd als er sprake is van een ontsteking in het lichaam, bijvoorbeeld het aantal witte bloedcellen (leukocyten).

Snijwond: behandeling door de arts

 • Het schoonmaken van de snede
 • Wondirrigatie met zoutoplossing
 • Wondsluiting met pleister, weefsellijm, nietjes of hechtingen
 • Behandeling van bacteriële wondinfecties met antibiotica
 • Tetanusvaccinatie voor diepe, besmette wonden
 • indien nodig, immobilisatie van het gewonde lichaamsdeel (vooral in geval van wondinfectie)
 • indien nodig intramurale behandeling (bij ernstige of zwaar geïnfecteerde snijwonden)
 • indien nodig een operatie, b.v. bij vasculaire, ligament- en zenuwbeschadigingen of uitgesproken wondinfecties