Eszopiclon: effecten en bijwerkingen

Hoe eszopiclon werkt

Eszopiclon behoort tot de groep van zogenaamde Z-stoffen. Het bevordert de slaap door de werking van de lichaamseigen neurotransmitter GABA (gamma-aminoboterzuur) te versterken.

GABA is een van de belangrijkste neurotransmitters in de hersenen. Door zich te binden aan bepaalde koppelingsplaatsen (receptoren) op zenuwcellen, remt het de prikkelbaarheid van de cellen. Als gevolg hiervan kunnen zenuwsignalen moeilijker van de ene zenuwcel naar de volgende komen.

Eszopiclon activeert een specifieke subeenheid van de GABA-receptoren. Op deze manier helpt het actieve ingrediënt patiënten in slaap te vallen en in slaap te blijven. Andere GABA-effecten zoals spierontspanning komen nauwelijks voor.

Eszopiclon wordt na inname als tablet snel in de bloedbaan opgenomen en werkt binnen een uur.

De halfwaardetijd bedraagt ​​ongeveer zes uur. Dit betekent dat het lichaam na deze tijd al de helft van het actieve ingrediënt heeft uitgescheiden. Patiënten voelen zich daarom de volgende ochtend zelden moe of onconcentreerd (het zogenaamde “katereffect”).

Zopiclone

De werkzame stof zopiclon in sommige slaappillen is een mengsel van twee zogenaamde enantiomeren. Dit zijn verbindingen die dezelfde chemische structuur hebben, maar zich als spiegelbeelden van elkaar gedragen (zoals de rechter- en linkerhandschoen).

In principe is een van de twee enantiomeren meestal effectiever, terwijl de kans groter is dat de andere bijwerkingen veroorzaakt. In het geval van zopiclon is alleen de linksdraaiende vorm, namelijk eszopiclon, verantwoordelijk voor het slaapbevorderende en sedatieve effect van het medicijn. De rechtsdraaiende component, R-zopiclon, is daarentegen niet effectief.

Hoe eszopiclon wordt gebruikt

Eszopiclon is verkrijgbaar in tabletvorm. Patiënten nemen één milligram direct voor het slapengaan ongekauwd in met een glas water. In sommige gevallen is deze dosis niet voldoende. De behandelend arts verhoogt dit vervolgens tot maximaal twee tot drie milligram.

Oudere patiënten en patiënten met eerdere ziekten reageren sterker op eszopiclon. Bovendien breekt hun lichaam de werkzame stof langzamer af. Daarom verlaagt de arts in sommige gevallen de maximale dagdosering. Hetzelfde geldt voor patiënten die lijden aan een ernstige nierziekte.

Neem de tabletten niet direct op een volle maag in, vooral niet na een zware of vetrijke maaltijd. Anders kan het effect van eszopiclon verzwakt of vertraagd zijn.

In de regel schrijven artsen eszopiclon slechts voor een korte periode voor. In sommige gevallen is het echter nodig om de medicatie langer te gebruiken, bijvoorbeeld bij chronische slaapstoornissen. Artsen schrijven vervolgens eszopiclon voor een periode van maximaal zes maanden voor.

Wat zijn de bijwerkingen van eszopiclon?

In individuele gevallen veroorzaakt eszopiclon geheugenstoornissen in de vorm van anterograde amnesie. Dit betekent dat de getroffenen zich geen acties of gesprekken meer herinneren tijdens de periode van de werking van het medicijn. De symptomen treden meestal op in de eerste uren na inname van de medicatie.

Vergeleken met veel andere slaappillen veroorzaakt eszopiclon zelden geheugenproblemen. Zorg er desalniettemin voor dat u na het innemen van de medicatie minimaal acht uur ononderbroken slaapt en 's nachts geen nieuwe dosis inneemt. Dit zal u helpen geheugenproblemen te voorkomen.

Maagdarmstelselaandoeningen zijn ook vaak voorkomende bijwerkingen van eszopiclon. Patiënten hebben vaak buikpijn, diarree of braken. Droge mond, faryngitis, keelpijn (vooral bij het slikken) en heesheid zijn ook mogelijk.

Pijnlijke of spiertrekkingen en rugpijn zijn verdere ongewenste bijwerkingen die eszopiclon kan veroorzaken. Er ontstaat ook vaak huiduitslag.

Het optreden van huiduitslag kan wijzen op een allergische reactie en moet door een arts worden onderzocht. Andere allergische symptomen zijn striemen of een zeer jeukende en brandende huid.

Als patiënten stoppen met het gebruik van eszopiclon, kan het de eerste paar nachten langer duren voordat ze in slaap vallen. Artsen noemen dit het rebound-effect. De symptomen verbeteren gewoonlijk na één tot twee dagen vanzelf.

Wanneer wordt eszopiclon gebruikt?

Artsen schrijven eszopiclon voor voor de kortdurende behandeling van slaapstoornissen bij volwassen patiënten. Meestal doen ze dit echter alleen als alternatieven niet voldoende hebben geholpen en de patiënt nog steeds moeite heeft met slapen.

Wanneer mag eszopiclon niet worden gebruikt?

U mag eszopiclon niet gebruiken als u:

 • overgevoelig bent voor eszopiclon, andere bestanddelen van het medicijn of zopiclon
 • lijdt aan ernstige ademhalingsstoornissen zoals het slaapapneusyndroom (herhaalde korte onderbrekingen van de ademhaling tijdens de slaap)
 • lijdt aan myasthenia gravis (een auto-immuunziekte waarbij de overdracht van zenuwsignalen verstoord is)
 • een ernstige leverfunctiestoornis heeft

Kinderen en adolescenten mogen eszopiclon niet gebruiken omdat het werkzame bestanddeel niet is goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep.

Deze interacties kunnen optreden met eszopiclon

Wanneer eszopiclon gelijktijdig wordt gebruikt met geneesmiddelen die ook een sedatieve werking hebben, kunnen de effecten elkaar versterken. Levensbedreigende gevolgen zijn verminderde ademhaling (ademhalingsdepressie) en coma.

Centraal depressieve medicijnen omvatten

 • Kalmerende middelen (kalmerende middelen)
 • Slaappillen (hypnotica)
 • Geneesmiddelen voor het opwekken van anesthesie (narcotica)
 • Medicijnen voor de behandeling van psychosen (antipsychotica), b.v. haloperidol
 • Medicijnen voor de behandeling van depressie (antidepressiva)
 • Medicijnen voor de behandeling van epilepsie (anti-epileptica)
 • Antihistaminica (medicatie tegen allergieën) zoals cetirizine

Alcohol heeft ook een deprimerend effect. Vermijd daarom alcohol tijdens het gebruik van eszopiclon!

Het risico op ernstige bijwerkingen neemt toe, vooral als patiënten tegelijkertijd opioïden (bijvoorbeeld de pijnstiller fentanyl) gebruiken. Artsen geven in dergelijke gevallen eszopiclon daarom alleen als er geen geschikt alternatief is. Vervolgens schrijven ze in korte tijd de laagst mogelijke dosis voor en letten ze meer op bijwerkingen. Deze omvatten

 • slaperigheid
 • verwarring
 • vertraagde ademhaling
 • Verminderde reflexen
 • vertraagde reacties
 • mogelijk lage bloeddruk en vertraagde hartslag

Eszopiclon wordt voornamelijk in de lever afgebroken via het CYP3A4-enzymsysteem. Sommige werkzame stoffen remmen dit enzymsysteem. Bij gelijktijdig gebruik met eszopiclon wordt de afbraak ervan dus vertraagd – de effecten en bijwerkingen nemen toe. Dergelijke enzymremmers zijn bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (azolantimycotica), macrolide-antibiotica en grapefruit (als fruit of sap). In deze gevallen kan de arts de dosis eszopiclon verlagen. Oudere patiënten die sterke enzymremmers gebruiken, mogen de slaappil helemaal niet gebruiken (zie hierboven: Contra-indicaties).

Er zijn ook actieve stoffen die het enzymsysteem van de lever versnellen en daarmee de afbraak van eszopiclon. Deze zogenaamde enzyminductoren omvatten rifampicine (antibioticum, voornamelijk voor de behandeling van tuberculose), geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals carbamazepine) en het kruidenantidepressivum sint-janskruid.

Vertel uw arts en apotheker uit voorzorg over alle geneesmiddelen en voedingssupplementen die u gebruikt.

Eszopiclon tijdens zwangerschap en borstvoeding

Er is zeer weinig ervaring met het gebruik van eszopiclon tijdens de zwangerschap. Artsen vermoeden geen verhoogd risico op misvormingen bij het ongeboren kind.

Voor de zekerheid adviseren artsen geschiktere medicijnen voor zwangere vrouwen, bijvoorbeeld difenhydramine in de eerste twee trimesters van de zwangerschap of slaapverwekkende antidepressiva zoals amitriptyline.

Vrouwen die eszopiclon gebruiken en zwanger willen worden of zwanger willen worden, moeten de volgende stappen onmiddellijk met hun arts bespreken.

In het geval van vrouwen die borstvoeding geven, beslissen artsen van geval tot geval of eszopiclon mag worden ingenomen. Als het over een langere periode wordt ingenomen, moeten moeders stoppen met het geven van borstvoeding.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met eszopiclon

In Duitsland en Oostenrijk is het medicijn eszopiclon op recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Er zijn momenteel in Zwitserland geen geneesmiddelen verkrijgbaar die eszopiclon bevatten.

Verdere belangrijke informatie over eszopiclon

In eerdere onderzoeken ontwikkelden patiënten nauwelijks tolerantie voor eszopiclon. Dit betekent dat het lichaam niet gewend raakt aan eszopiclon, zodat de slaappil na verloop van tijd zijn werking niet verliest.

Eszopiclon activeert slechts zwak de subeenheid van de GABA-dockingplaats, wat afhankelijkheid veroorzaakt. Niettemin bestaat er een risico om mentaal (psychologisch) en fysiek afhankelijk te worden, vooral bij hoge doseringen gedurende een langere periode. Dit risico is ook groter bij patiënten die verslaafd zijn aan alcohol, medicijnen of drugs of die lijden aan een psychische aandoening.