Zygomatisch bot en jukbeenboog: anatomie en functie

Wat is het jukbeen?

Het jukbeen is een bijna vierkant, gepaard bot van de gezichtsschedel. Het dankt zijn naam aan het feit dat het, net als een juk, de verbinding vormt tussen de gezichtsschedel en de laterale schedelwand. Het jukbeen is de benige basis van de wang en bepaalt voor een groot deel het uiterlijk van het gezicht.

De jukbeenboog

De jukbeenboog (arcus zygomaticus) wordt aan elke kant van het gezicht gevormd door een uitsteeksel van het slaapbeen (processus zygomaticus) en het jukbeen (processus temporalis). Het strekt zich horizontaal uit vanaf de onderrand van de baan naar het oor.

Wat is de functie van het jukbeen?

Het jukbeen heeft een sterk proces, het maxillaire proces (Processus maxillaris), dat de druk absorbeert die wordt gegenereerd door het kauwen in de bovenkaak en deze via een ander proces in het midden van het gezicht (Processus frontalis) doorgeeft aan het voorhoofdsbeen. Via een lateraal proces (processus temporalis) wordt de kauwdruk ook via de jukbeenboog naar het slaapbeen overgebracht.

Waar bevindt het jukbeen zich?

Welke problemen kan het jukbeen veroorzaken?

Een jukbeenboogfractuur wordt veroorzaakt door directe kracht op de jukbeenboog, zoals een klap in het gezicht. Onder bepaalde omstandigheden kan de kauwspier vast komen te zitten in de botspleet en bekneld raken. Dit belemmert het openen of sluiten van de mond (“kaak”).

Botontsteking van de jukbeenboog wordt zygomatizitis genoemd. Het ontstaat vaak als gevolg van een ontsteking van het mastoïd (uitsteeksel van het slaapbeen) of otitis media en gaat onder andere gepaard met zwelling.

Zwelling over het jukbeen komt ook voor als gevolg van trigeminusneuralgie.