Zolpidem: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe zolpidem werkt

Zolpidem is een actief ingrediënt uit de groep van de zogenaamde “Z-medicijnen” (zie beginletter). Geneesmiddelen uit deze groep hebben een slaapbevorderende en kalmerende (kalmerende) werking.

De zenuwcellen staan ​​met elkaar in contact via bepaalde grensvlakken, de synapsen. Hier communiceren ze met elkaar via het activeren of remmen van boodschapperstoffen: als een zenuwcel zo'n boodschapperstof vrijgeeft, kan deze op bepaalde aanlegplaatsen door de naburige zenuwcel worden waargenomen.

Zolpidem verstoort deze zenuwcelcommunicatie door de aanlegplaatsen gevoeliger te maken voor de remmende neurotransmitters. Hierdoor kan zelfs een lage concentratie remmende neurotransmitters een kalmerend of slaapbevorderend effect hebben.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

De slaappil wordt als tablet ingenomen en ongeveer 70 tot 80 procent ervan wordt snel door het lichaam opgenomen. Het bereikt snel de hersenen, waar het zijn effect ontplooit.

Zolpidem wordt voornamelijk door de lever afgebroken tot ineffectieve stofwisselingsproducten. Ongeveer de helft hiervan wordt uitgescheiden via de ontlasting en de andere helft via de urine.

In totaal duurt het ongeveer twee tot vier uur voordat de helft van de geabsorbeerde werkzame stof is uitgescheiden. De kans dat u zich de volgende dag moe voelt (het zogenaamde ‘katereffect’) is daarom zeer laag.

Zolpidem wordt gebruikt voor de kortdurende behandeling van slaapstoornissen bij volwassenen als deze een bepaalde ernst hebben. Langdurig gebruik kan leiden tot een gewenningseffect.

Onder korte termijn wordt in dit verband verstaan ​​enkele dagen tot maximaal twee weken.

Hoe zolpidem wordt gebruikt

De slaappil is momenteel alleen verkrijgbaar in de vorm van tabletten en tabletten voor sublinguaal gebruik, die na enkele seconden in de mond oplossen. Deze laatste zijn met name geschikt voor patiënten die slikproblemen hebben of sondevoeding krijgen.

De tablet wordt 's avonds vóór het naar bed gaan ingenomen. Gezonde volwassenen nemen een enkele dosis van tien milligram zolpidem, oudere patiënten of patiënten met leverschade nemen vijf milligram.

De gebruiksduur dient enkele dagen tot maximaal twee weken te bedragen. Om te stoppen met het innemen van het geneesmiddel moet de dosis zolpidem geleidelijk worden verlaagd (“afbouwen”). De totale gebruiksduur (behandeling en afbouwen) mag niet langer zijn dan vier weken.

Welke bijwerkingen heeft Zolpidem?

Af en toe, dat wil zeggen bij elke honderdste tot duizendste patiënt, komen ook symptomen als verwarring, prikkelbaarheid en dubbelzien voor.

Wanneer zolpidem wordt stopgezet, kan zogenaamde rebound-slapeloosheid optreden, die zich uit in een hernieuwde toename van de slapeloosheid. Daarom mag het actieve ingrediënt niet abrupt worden stopgezet, maar door de dosis langzaam te verlagen.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van zolpidem?

Contra-indicaties

Zolpidem mag niet worden ingenomen als:

  • ernstige leverfunctiestoornis
  • slaapapneu-syndroom
  • ernstige ademhalingsstoornissen
  • myasthenia gravis (pathologische spierzwakte)

Interacties

Tijdens de behandeling met zolpidem moeten andere geneesmiddelen die het zenuwstelsel onderdrukken en alcohol worden vermeden. Anders kan het depressieve effect excessief worden versterkt. Dit verhoogt ook drastisch het risico op vallen, vooral bij oudere patiënten.

Zolpidem wordt afgebroken in de lever. Als tegelijkertijd actieve stoffen worden ingenomen die de geneesmiddelafbrekende enzymen beïnvloeden, kan de werking van de slaappil worden verzwakt of versterkt.

Het actieve ingrediënt wordt ook langzaam afgebroken bij patiënten met een leverfunctiestoornis, waardoor het effectiever wordt. Een lagere dosering is daarom meestal voldoende voor een voldoende effect.

Leeftijdsbeperking

Zolpidem is niet goedgekeurd voor kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat er onvoldoende gegevens zijn over deze leeftijdsgroep.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van zolpidem tijdens de zwangerschap. Er is geen verhoogd risico op misvormingen bekend uit dierstudies en blootgestelde zwangerschappen.

Het gebruik ervan als occasioneel en tijdelijk slaapmiddel is aanvaardbaar tijdens de zwangerschap. Als slaapmedicatie voor langere tijd nodig is, moeten beter onderzochte alternatieven worden gebruikt.

Zolpidem gaat in kleine hoeveelheden over in de moedermelk. Vanwege onvoldoende onderzoek wordt aanbevolen om behandeling met zolpidem te vermijden tijdens de borstvoeding.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met zolpidem

Zolpidem is op recept verkrijgbaar in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland en is op vertoon van een geldig recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Hoe lang is Zolpidem bekend?

Vanwege de snelle afbraak in het lichaam is de werkzame stof zolpidem ontwikkeld als een veilige en effectieve slaappil.