Yoga stijlen

Tegenwoordig is er een grote verscheidenheid aan verschillende yoga stijlen. In feite zijn ze afkomstig uit de Indiase traditie. Dit is gebaseerd op de oorspronkelijk geweldige 4 yoga paden, die allemaal de yogi naar verlichting moeten leiden.

4 yogapaden

 • Radja Yoga: Dit yogapad wordt ook wel het koningspad van yoga genoemd en wordt ook wel Asthanga Yoga genoemd, wat strikt gescheiden is van de Ashtanga Yoga-stijl. Raja Yoga bevat 8 stappen (8 stappenpad), die werd beschreven door de grondlegger van Raja Yoga, de salie Pantajali in de zogenaamde Yoga Sutra. De 8 stappen van het pad zijn Yama, de houding ten opzichte van de omgeving, Niyama, de houding ten opzichte van het eigen zelf, Asana, de fysieke oefeningen, Pranyama, de ademhalingsoefeningen, Pratyahara, het naar binnen trekken van de geest en de zintuigen, Dharana, de concentratie Dhyana, de meditatie.

  Deze zeven stadia zijn bedoeld om de yogi naar het achtste stadium te leiden, wat perfecte kennis en verlichting (samadhi) is.

 • Karma Yoga: Karma Yoga is een yogapad dat zich richt op acties en hun gevolgen. De bedoeling van de handeling is ook van groot belang en mag nooit gebaseerd zijn op eigenbelang of hebzucht of hebzucht. Karma Yoga wordt ook wel yoga van actie of onbaatzuchtige dienstverlening genoemd.

  Nederigheid, pure liefde, sympathie, genade en tolerantie zijn waarden van Karma Yoga. Het gaat over de houding van de yogi en zijn bewustzijn in alledaagse handelingen. Het is een zeer spiritueel pad, waardoor iemand onafhankelijk kan leven van het uitvoeren van fysieke oefeningen in het dagelijks leven.

  De gebeurtenissen van het dagelijks leven zijn lessen waardoor de yogi zou moeten groeien. Karma moet worden verminderd door de acties en attitudes van de yogi in de zin van Karma Yoga te optimaliseren, tot verlichting.

 • Bhakti Yoga: Ook bekend als yoga van liefde en toewijding. Het gaat vooral over liefde en toewijding jegens God, maar ook jegens zijn schepping, die eigenwaarde en leven omvat.

  Dankbaarheid voor de schepping en het leven maken ook deel uit van Bhakti Yoga. In Bhakti Yoga geniet de yogi ook van de kleine dingen. Expressie van Bhakti Yoga is levensvreugde, kleurrijke kleding dragen en liefde voor de natuur en de prachtige kunsten.

  Bhatki Yoga zou een heel directe weg naar verlichting moeten zijn. Gevoelens en emoties zijn gericht op God en alleen open hart- wordt verwacht bij het beoefenen van Bhakti Yoga.

 • Jnana Yoga: Jnana Yoga gaat over filosofie en kennis. Hiervoor moet de yogi filosofische geschriften lezen en wat hij heeft gelezen en geleerd in praktijk brengen totdat hij het op zo'n manier heeft geïnternaliseerd dat hij allesomvattende kennis en dus verlichting bereikt. Daarom wordt Jnana Yoga ook wel het pad van kennis genoemd. Jnana Yoga gaat echter niet simpelweg over het onthouden van schriftplaatsen en stellingen, maar veel meer over innerlijke kennis en diep bewustzijn, dat wordt bereikt door