Xarelto remt de bloedstolling

Dit actieve ingrediënt zit in Xarelto

Het medicijn Xarelto bevat de werkzame stof rivaroxaban. Dit remt een enzym dat een belangrijke rol speelt in de bloedstollingscascade. Op deze manier grijpt het actieve ingrediënt in het hele proces van bloedstolling in en vermindert zo het risico op vorming van bloedstolsels (trombi). Zo'n bloedstolsel kan een bloedvat geheel of gedeeltelijk afsluiten – hetzij op de plaats waar het is ontstaan ​​(trombose), hetzij op een andere plaats in het vaatstelsel waar het door de bloedstroom wordt meegevoerd (embolie).

Wanneer wordt Xarelto gebruikt?

Xarelto wordt in de volgende gevallen gebruikt:

  • ter voorkoming van veneuze trombose en embolie (veneuze trombo-embolie) na het inbrengen van een kunstheup- of kniegewricht
  • voor de behandeling van diepe veneuze trombose (bijv. veneuze trombose in de benen) en longembolie
  • na diepe veneuze trombose of longembolie om verdere trombose/embolie te voorkomen
  • om bloedstolsels in hersenvaten (ischemische beroerte) en in bloedvaten elders in het lichaam te voorkomen als de patiënt niet-valvulair atriumfibrilleren heeft (= atriumfibrilleren dat niet wordt veroorzaakt door een probleem met de hartkleppen)

Wat zijn de bijwerkingen van Xarelto?

De meest voorkomende bijwerkingen van het antistollingsmiddel zijn bloedingen, zoals maag- en darmbloedingen, neusbloedingen, bloedingen in weefsels of lichaamsholten (hematomen), genitale bloedingen en bloedende chirurgische wonden. Ernstige bloedingen kunnen een aanzienlijk bloedtekort veroorzaken, wat zich kan uiten in kortademigheid, zwakte, vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid/flauwvallen en bleekheid.

Laboratoriumwaarden voor lever- en pancreasenzymen en bloedtesten kunnen afwijken van normaal na inname van Xarelto.

Incidentele bijwerkingen van Xarelto zijn koorts, indigestie, onverklaarbare zwelling, nierdisfunctie en huiduitslag/jeuk.

Als u last heeft van ernstige bijwerkingen of symptomen die hierboven niet zijn vermeld, moet u dit onmiddellijk aan uw arts vertellen.

Houd rekening met het volgende als u Xarelto gebruikt.

Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen bij het gebruik van de bloedverdunner als u een verhoogd risico heeft op bloedingen, nieraandoeningen, hoge bloeddruk, maag-darmzweren en netvlies- of longaandoeningen. Andere anticoagulantia mogen alleen onder strikt medisch toezicht worden ingenomen.

Symptomen zoals gevoelloosheid of zwakte in de benen, problemen met de spijsvertering en moeite met het legen van de blaas als gevolg van anesthesie moeten ook aan uw arts worden gemeld.

Sommige geneesmiddelen die actief zijn tegen virussen en schimmels kunnen het effect van Xarelto versterken (bijv. ketoconazol, itraconazol). Aan de andere kant kunnen het kruidenantidepressivum sint-janskruid, het antibioticum rifampicine en sommige geneesmiddelen tegen epilepsie (bijvoorbeeld fenytoïne) het effect van Xarelto verzwakken.

Xarelto: Dosering

Normaal gesproken wordt gedurende de eerste 15 dagen in de acute fase tweemaal daags 21 milligram ingenomen, daarna eenmaal daags 20 milligram vanaf dag 22. Na zes maanden kan de dosis indien nodig worden verlaagd tot 15 of 10 milligram per dag.

De dosering van Xarelto wordt op individuele basis door uw arts bepaald en moet strikt worden nageleefd.

Voor de behandeling van hart- en vaatziekten in combinatie met ASA wordt Xarelto ingenomen in een dosis van tweemaal daags 2.5 milligram.

De inname van 2.5 of 10 milligram wordt onafhankelijk van de maaltijd ingenomen met een glas water. Bij doses van 15 en 20 milligram moet de inname samen met een maaltijd worden ingenomen, omdat de opname van deze hoeveelheid werkzame stof aanzienlijk afhankelijk is van voedsel.

Wanneer mag Xarelto niet worden ingenomen?

De veiligheid en werkzaamheid van Xarelto bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zijn niet vastgesteld. Het geneesmiddel mag daarom niet worden ingenomen tijdens zwangerschap en borstvoeding.

Veilig en effectief gebruik is niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 18 jaar. Uitzonderingen hierop vormen de therapie en profylaxe van veneuze trombose (VTE) bij kinderen die 30 kilogram of meer wegen na initiële parenterale antistollingstherapie – dat wil zeggen na initiële behandeling met anticoagulantia die buiten het spijsverteringskanaal worden toegediend (als infuus of injectie).

Hoe Xarelto te verkrijgen

Voor Xarelto is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland een recept vereist vanwege het medicijn dat het bevat. Het is daarom alleen verkrijgbaar op doktersrecept. Het medicijn is verkrijgbaar als tablet in verschillende concentraties van de werkzame stof (van 2.5 mg tot 20 mg werkzame stof per Xarelto-tablet).

Volledige informatie over dit medicijn

Hier vindt u de volledige informatie over het medicijn in de dosering van 20 mg als download (PDF)