Röntgenfoto (borst): redenen, procedure, betekenis

Wat is een röntgenthorax?

Röntgenthorax is een gestandaardiseerd onderzoek van de borstkas met behulp van röntgenfoto's. Dit onderzoek wordt gebruikt om verschillende ziekten van de longen, het hart of de bloedvaten te diagnosticeren. Hoewel computertomografie (CT) tegenwoordig steeds meer geaccepteerd wordt als beeldvormingsmethode, wordt de röntgenthorax nog steeds vaak gebruikt. Eén reden hiervoor is de relatief lage blootstelling aan straling (tussen 0.1 en 1 millisievert) – ter vergelijking: een computertomografie van de borstkas (CT-thorax) bedraagt ​​8 millisievert.

Wanneer maak je een thoraxfoto?

Bij verschillende medische aandoeningen kan een röntgenfoto van de thorax nodig zijn. De belangrijkste hiervan zijn:

In principe moet een röntgenthorax van voren (anterior-posterior) en de zijkant (lateraal) worden genomen, zodat de verschillende structuren goed kunnen worden beoordeeld.

Elke arts moet een basiskennis hebben van het diagnosticeren van een ziekte door middel van röntgenthorax (diagnose). Radiologen (röntgenspecialisten) zijn echter gespecialiseerd op dit gebied.

Röntgenthorax: normale bevindingen en bevindingen die typisch zijn voor de ziekte

Op een normale röntgenfoto van de thorax kunnen de twee longen, het hart, de benige thorax (inclusief ribben en sleutelbeen) en het middenrif worden beoordeeld. De verantwoordelijke arts moet bijzondere aandacht besteden aan de volgende afwijkingen:

Hartvergroting

Een gezond hart mag niet groter zijn dan de helft van de diameter van de borstkas op een röntgenfoto van de borstkas (cardiothoracale ratio). Verschillende hartziekten, zoals hartinsufficiëntie (hartfalen), kunnen leiden tot een vergroting van het hart, wat dan te zien is op de röntgenfoto van de thorax.

In de loop van verschillende ziekten en verwondingen in het thoracale gebied (zoals ontstekingen, hartinsufficiëntie, kanker of botbreuken) kan vocht zich ophopen in de zogenaamde pleurale ruimte – de spleetvormige ruimte tussen de long en het borstvlies. Zo'n pleurale effusie is te zien op een röntgenfoto. Door de zwaartekracht verzamelt de vloeistof zich op het laagste punt van de borstkas, vlakbij het middenrif.

De pleurale effusie moet worden onderscheiden van longoedeem. Dit is een ophoping van vocht in het longweefsel, vaak veroorzaakt door hartaandoeningen. Longoedeem kan ook worden gediagnosticeerd met een röntgenfoto van de borstkas.

pneumothorax

infiltreren

Een longinfiltraat ontstaat wanneer vloeistof en cellen uit bloed- en lymfevaten in het longweefsel lekken. De reden is meestal longontsteking. Op de röntgenfoto is het longinfiltraat te zien als een lichtgekleurde (verdichte) structuur.

Wat zijn de voor- en nadelen van een röntgenkist?

De voordelen van röntgenborst zijn:

  • snel en bijna overal beschikbaar
  • lagere blootstelling aan straling dan bij computertomografie
  • hoge informatieve waarde voor verschillende ziekten

De nadelen van röntgenthorax zijn:

  • blootstelling aan straling
  • alleen eendimensionale afbeeldingen, waarop sommige structuren ‘gesuperponeerd’ zijn (met computertomografie is daarentegen een ruimtelijke weergave mogelijk)

Conclusie: Tegenwoordig is het onmogelijk om de geneeskunde voor te stellen zonder de röntgenthorax. Bij een lage blootstelling aan straling levert het onderzoek snel informatie op over een grote verscheidenheid aan ziekten en verwondingen in het borstgebied.