Wondgenezingstoornissen: oorzaken, symptomen en behandeling

De term wond genezen aandoeningen verwijst naar algemene moeilijkheden bij natuurlijke wondgenezing. Deze kunnen om een ​​groot aantal verschillende redenen voorkomen, zoals eerdere ziekte of onjuist wondverzorging.

Wat zijn aandoeningen van wondgenezing?

Medische professionals spreken van wond genezen aandoeningen wanneer er moeilijkheden of vertragingen zijn bij de natuurlijke genezing van wonden​ In feite probeert het lichaam weefsel dat is beschadigd door geweld of ziekte zo snel mogelijk te vervangen door gezond weefsel. Door verschillende oorzaken kan het genezingsproces echter worden verstoord. Dit is een belasting voor het organisme, vooral omdat er een constant risico op bestaat ontsteking van de open wond​ Vooral in het geval van zeer grote en serieuze wondenbijvoorbeeld na een operatie kunnen levensbedreigende aandoeningen ontstaan. Chirurgische ingrepen moeten daarom bij bepaalde ziekten zorgvuldig worden afgewogen.

Oorzaken

De oorzaken van wond genezen aandoeningen kunnen worden gevarieerd. In principe, wonden genezen beter bij jonge mensen dan bij oudere mensen. Vaak onjuist wondverzorging is ook verantwoordelijk voor het verstoorde genezingsproces. Als de wond bijvoorbeeld na een operatie niet perfect is gesloten of als de hechtingen te vroeg worden verwijderd, kan deze niet optimaal sluiten. De individuele toestand van de patiënt volksgezondheid kan ook de wondgenezing beïnvloeden. Ziekten zoals suikerziekte, tuberculose, HIV of een drugsverslaving kunnen wondgenezingproblemen veroorzaken, evenals bepaalde medicijnen. Eiwitgebrek, vitaminegebrek of ernstig zwaarlijvigheid zijn andere factoren die kunnen leiden op problemen met wondgenezing. De behandelende arts dient daarom bij het stellen van een diagnose altijd rekening te houden met de leefstijl van de patiënt.

Symptomen, klachten en tekenen

Wondgenezingsstoornissen kunnen ernstige gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan de eerste tekenen van een wondgenezingsstoornis​ Dit maakt een snelle professionele behandeling door een medische professional mogelijk. Sommige klinieken hebben gespecialiseerd personeel om te voorzien wondverzorging For amputatie-gerelateerde en andere wondgenezingsstoornissen. Het belangrijkste symptoom van wondgenezingsstoornissen is dat een open wond zal gewoon niet genezen. Dit kan een openstaande zijn beeneen amputatie of chirurgisch litteken, of een ander type wond. Het wonddefect kan een tijdje op verschillende manieren voorkomen. De wond kan sijpelen of bloeden zonder voldoende tekenen van genezing te vertonen. Het gebied rond de wond kan erg pijnlijk, gezwollen of verkleurd zijn. Naast wondgenezingsproblemen treedt soms zenuw-, bot- en vaatbeschadiging op. Als bloed en weefselvocht circulatie in het wondgebied is verstoord, lymfoedeem en andere gevolgen kunnen optreden. Er kunnen wondinfecties ontstaan. Hun symptomen zijn een vieze geur, een etterende laag op de wond en roodheid in het wondgebied. Er is druk pijn in de open wond. Fever kan wijzen op het begin van bloedvergiftiging​ De belangrijkste symptomen van wondgenezingsstoornissen zijn vertraagde genezing, roodheid, hyperthermie, gevoeligheid of zwelling. De wond kan sijpelen, bloeden of zweren. Er is pijn in het wondgebied en soms bewegingsbeperking.

Diagnose en verloop

In de meeste gevallen kunnen wondgenezingsstoornissen direct visueel door de behandelende arts worden vastgesteld. Door naar de wond te kijken en te onderzoeken, kan hij bepalen hoe oud deze is en in hoeverre deze al genezen had moeten zijn als onderdeel van optimale wondgenezing. Als een wondgenezingsstoornis daadwerkelijk aanwezig is, moeten de exacte oorzaken worden bepaald. Hiervoor moeten zowel de wondzorg als de leefomstandigheden van de patiënt nader worden onderzocht. Als een wond onbehandeld blijft wanneer het genezingsproces wordt verstoord, ernstig ontsteking kan voorkomen. In het ergste geval kan dit het leven van de patiënt bedreigen, vooral als de wond groot is. Passende medische zorg is daarom essentieel.

Complicaties

Wondgenezingsstoornissen worden beschouwd als een gevaarlijke complicatie van operaties, verwondingen en onderliggende ziekten. Ze komen vooral voor bij mensen met een verzwakt immuunsysteem of als gevolg van suikerziekte mellitus en ernstig huid Een verkeerde positie na een operatie of een verkeerde behandeling van de wond kan echter ook leiden om de genezing te verstoren. Bij een optimale wondbehandeling is de kans op genezing groot. Herhalingen kunnen echter soms voorkomen. De prognose van a wondgenezingsstoornis verergert ook als het wordt veroorzaakt door een onderliggende ziekte. In dit geval is volledige genezing van de wond alleen mogelijk als de uitlokkende ziekte ook met succes wordt behandeld. Wondgenezingsstoornissen kunnen dat wel leiden tot ernstige complicaties. Als de wond niet of onvoldoende wordt gedesinfecteerd, is er vaak sprake van een snelle vermenigvuldiging van pathogenen die de wond binnendringen. Pus er ontstaan ​​foci, die in zeer ongunstige gevallen tot mogelijk fatale gevolgen kunnen leiden bloedvergiftiging​ Bovendien zijn wondgenezingsstoornissen vaak de oorzaak van chronische zenuw-, vaat-, spier-, pees- of botschade. Een bijzonder gevreesde complicatie van wondgenezingsstoornissen is het zogenaamde compartimentsyndroom. In dit geval neemt de weefseldruk in het spierstelsel toe als gevolg van uitstroomstoringen van het veneuze bloed. Het volgende bloed circulatie verstoring kan de arteriële bloedstroom naar het spierstelsel onderbreken. Met name in de onderbenen, voeten of onderarmen treedt dan veelvuldig afsterven van spierweefsel op.

Wanneer moet je naar een dokter?

Onder optimale omstandigheden neemt het ongemak van een wond in een continu proces na enkele dagen of weken af. Als verbetering in volksgezondheid kan dagelijks worden waargenomen, er is geen arts nodig. Spanning treedt vaak op tijdens beweging omdat de huid van de wond is nog niet volledig hersteld en is dientengevolge niet voldoende rekbaar. Dit is een natuurlijk proces dat geen verdere medische aandacht vereist. Een arts is nodig als het wondgenezingsproces enkele dagen niet verder verloopt. Bovendien moet een arts worden geraadpleegd als het ongemak toeneemt. Zwelling en verkleuring van de huid normaal gesproken gestaag afnemen. Als ze echter toenemen of pijn optreedt, is actie vereist. Als er irritatie van de huid rond de wond is, is ook actie vereist. In bijzonder ernstige gevallen en als het genezingsproces ongunstig is, bloed vergiftiging kan gebeuren. Daarom moet een ziekenhuis worden bezocht of moet een ambulancedienst worden gewaarschuwd als er ernstige pijn optreedt, intens ongemak ontstaat of oedeem wordt gevormd. Gevoeligheid voor druk in het wondgebied is normaal. Er moet echter een arts worden geraadpleegd als de gevoeligheid intenser wordt of het getroffen gebied groter wordt.

Behandeling en therapie

Na uitgebreid onderzoek en diagnose door de behandelende arts, is de eerste prioriteit het reinigen van de wond. Het moet grondig worden gereinigd en gedesinfecteerd om gevaarlijke situaties te voorkomen ontsteking​ Diverse irrigatie solutions zijn hiervoor beschikbaar. Onder bepaalde omstandigheden kan het nodig zijn om het reeds dode weefsel chirurgisch te verwijderen en vervolgens de wond (opnieuw) te hechten zodat genezing kan plaatsvinden. Over het algemeen worden wonden tegenwoordig uitgebreid bedekt met kompressen, zodat het natuurlijke genezingsproces niet kan worden belemmerd door invloeden van buitenaf. Deze verbanden moeten regelmatig worden vervangen. Bovendien, coagulatie-ondersteunend drugs kan onder bepaalde omstandigheden worden toegediend. Naast acute zorg dienen, idealiter eerder, ook de onderliggende oorzaken van de wondgenezingsstoornis te worden bepaald therapie wordt geïnitieerd. In het geval van bepaalde ziekten kunnen speciale behandelingen nodig zijn of kunnen sommige medicijnen niet worden gebruikt. Als de redenen voor een verminderde wondgenezing in de levensstijl van de patiënt liggen, worden de toegediende voedingsstoffen of vitaminen kan meestal vrij snel een oplossing bieden. Als suikerziekte is al aanwezig, de bloed suiker niveau moet altijd op een redelijk niveau worden geregeld. Als er al een ontsteking van de wond is opgetreden, moet deze snel worden behandeld met medicatie of eventueel een operatie om het ontstaan ​​van levensbedreigende aandoeningen te voorkomen.

het voorkomen

Wondgenezingstoornissen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door optimale en professionele wondverzorging. Daarom moet hier altijd het grootste belang aan worden gehecht.Risicofactoren zoals zwaarlijvigheid of een levensstijl die deficiëntiesymptomen bevordert, moet tot een minimum worden beperkt om grote problemen bij het genezingsproces bij een wond te voorkomen. Als er onderliggende ziekten zoals diabetes aanwezig zijn, is een passende behandeling hiervan dringend vereist. Als een wond niet zoals gewoonlijk snel en probleemloos geneest, wordt een bezoek aan de dokter sterk aangeraden.

Nazorg

Bij wondgenezingsstoornissen treden verschillende complicaties op. De nazorg mag in dit geval echter niet uitsluitend gebaseerd zijn op de oorspronkelijke wond. Ten eerste moet ervoor worden gezorgd dat de wond niet ontstoken raakt of dat een ontsteking zo snel mogelijk wordt opgespoord en behandeld. Naast lokaal maatregelen, kan het hier ook nodig zijn om bepaalde medicijnen in te nemen, zoals antibiotica​ Het is daarom belangrijk om de wondgenezing regelmatig te laten controleren door een arts. De tweede pijler van nazorg is het achterhalen van de oorzaak van een wondgenezingsstoornis. In sommige gevallen zijn voorheen niet-herkende systemische ziekten (bijvoorbeeld diabetes) verantwoordelijk, evenals het uitgebreide gebruik van sigaretten. Het is belangrijk om de werkelijke oorzaak te behandelen, anders kan het terugkeren van wonden leiden tot wondgenezingsstoornissen, die steeds moeilijker te behandelen zijn - zelfs afhankelijk van het type en de locatie van de wond. De patiënt dient te werken met een ervaren medische professional voor advies en behandeling voor het individuele geval. De wond zelf moet worden verzorgd totdat deze volledig is genezen, indien nodig worden aangekleed en uit de buurt van infectiebronnen worden gehouden. Opnieuw verwonden kan ook tot aanzienlijke complicaties leiden, en tot een bepaald punt wordt het sparen van de aangetaste delen van het lichaam ook geadviseerd tijdens de nazorg.

Dit is wat u zelf kunt doen

Als de wondgenezing wordt verstoord, moet in het dagelijks leven meer voorzichtigheid worden betracht bij het uitvoeren van bewegingen. Gevoelens van spanning moeten altijd worden vermeden in het gebied van de wond. Daarom stretching of optreden rekoefeningen worden niet aanbevolen. Lichamelijke inspanning moet worden aangepast aan de volksgezondheid mogelijkheden. Daarom is het noodzakelijk om na te gaan welke sportactiviteiten kunnen worden uitgevoerd en welke beroepsactiviteiten kunnen worden uitgevoerd in de huidige gezondheidssituatie. Situaties van overbelasting of zware fysieke belasting hebben een verstorend effect op het herstelproces en dienen hiervan te worden onthouden. Het organisme kan bij genezing worden ondersteund door een gezond en evenwichtig lichaam dieet. Een dieet rijk aan vitaminen, voldoende zuurstof het leveren en vermijden van het gebruik van schadelijke stoffen helpen daarbij. De immuunsysteem wordt daardoor ondersteund en kan het regeneratieproces sterker bevorderen. Voldoende slaap en regelmatige rust zijn ook nuttig gebleken. Pauzes moeten met regelmatige tussenpozen worden genomen en de wond moet meerdere keren per dag worden gecontroleerd. Het wondverband moet steriel worden vervangen. Indien nodig moet de hulp van verplegend personeel worden ingeroepen. Indien mogelijk moet het fysieke gebied rond de bestaande wond stil worden gehouden. Als gevolg hiervan is vaak hulp van anderen nodig om dagelijkse taken uit te voeren.