Wick DayMed voor verkoudheidssymptomen

Dit actieve ingrediënt zit in Wick DayMed

Er zijn twee verschillende doseringsvormen van het medicijn, die ook verschillen wat betreft de Wick DayMed-ingrediënten.

Wick DayMed koude capsules voor overdag bevatten dextrometorfan (hoestonderdrukker), paracetamol (pijnstillend) en fenylpropanolamine (sympathicomimetisch). Het hoestonderdrukker wordt gebruikt bij prikkelbare hoest. Het is echter niet geschikt voor de behandeling van een vaste hoest. Paracetamol is geschikt voor het verlichten van keelpijn, hoofdpijn en pijnlijke ledematen en verlicht lichte koorts. Fenylpropanolamine behoort tot de groep amfetaminen en activeert de zogenaamde alfa- en bètareceptoren.

Wanneer wordt Wick DayMed gebruikt?

Typische toepassingen van Wick DayMed zijn hoesten, verkoudheid, pijnlijke ledematen en hoofdpijn. Bovendien helpt het medicijn bij keelpijn en lichte koorts.

Wat zijn de bijwerkingen van Wick DayMed?

In zeldzame gevallen kan Wick DayMed verhoogde intraoculaire druk of gastro-intestinaal ongemak veroorzaken (misselijkheid, braken, brandend maagzuur, maagpijn, verlies van eetlust of droge mond). Andere bijwerkingen manifesteren zich door rusteloosheid, tremor, slapeloosheid, zweten of hartkloppingen. Zeer zelden treedt er moeite met urineren op.

Als u last heeft van ernstige klachten of klachten die hierboven niet zijn genoemd, raadpleeg dan altijd uw arts.

U dient rekening te houden met het volgende wanneer u Wick DayMed gebruikt

Eén zakje van de koude drank wordt elke vier uur opgelost in 250 ml heet, niet-kokend water. Er mogen maximaal vier sachets per dag worden ingenomen.

In geval van accidentele overdosering kan dit zich manifesteren als misselijkheid en braken, spierverslapping, hartritmestoornissen of een versnelde hartslag. Neem onmiddellijk contact op met een arts als u deze symptomen ervaart.

Bovendien moet bijzondere voorzichtigheid in acht worden genomen wanneer Wick DayMed gelijktijdig met andere geneesmiddelen wordt ingenomen, omdat het effect van Wick DayMed kan worden versterkt of verminderd.

Het geneesmiddel mag niet worden gebruikt bij:

  • bekende allergie voor ingrediënten van Wick DayMed
  • hartziekte
  • circulatiestoornissen
  • luchtwegaandoeningen (bijvoorbeeld astma of ademhalingsdepressie)
  • lever- en nierschade
  • hoge bloeddruk

Speciale voorzichtigheid en uitsluitend gebruik na overleg met een arts zijn van toepassing op:

  • hartritmestoornissen
  • een stoornis van het bilirubinemetabolisme (Gilbert's syndroom)

De werking van de medicatie kan sterk worden beïnvloed door alcohol en de reactiesnelheid kan aanzienlijk worden vertraagd.

Wick DayMed: contra-indicaties

Sommige geneesmiddelen kunnen het effect van Wick DayMed versterken. Deze omvatten middelen tegen misselijkheid (metoclopramide, domperidon), halothaan, guanethidine, theofyllinepreparaten, middelen tegen jicht (probenicid) en middelen die een onderdrukkend effect hebben op het centrale zenuwstelsel (sommige psychotrope geneesmiddelen).

Sommige medicijnen verminderen de werking van Wick DayMed, bijvoorbeeld middelen die de stoelgang vertragen of cholesterolverlagende medicijnen (cholestyramine).

Bovendien is bijzondere voorzichtigheid geboden bij gelijktijdig gebruik van antidepressiva, bètablokkers of andere antihypertensiva, slaappillen, anticonvulsiva, coumarinederivaten (Marcumar), hartglycosiden en rifampicine, salicylamide en zidovudine.

Wick DayMed: kinderen, zwangerschap en borstvoeding.

De ingrediënten van de koude drank kunnen misvormingen bij het kind veroorzaken, vooral in het eerste trimester van de zwangerschap. Sommige actieve ingrediënten kunnen in de moedermelk terechtkomen. Therapie tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt daarom niet aanbevolen.

Hoe Wick DayMed te verkrijgen

Beide vormen van Wick DayMed zijn zonder recept verkrijgbaar bij de apotheek.

Volledige informatie over dit geneesmiddel

Hier vindt u de volledige informatie over het medicijn als download (PDF)