Wat is een Rorschach-test?

De Rorschach-test is een diagnostische methode uit de psychoanalyse die het onderbewustzijn van patiënten verkent. Vernoemd naar de Zwitser psychiater Hermann Rorschach (1884-1922), het is een projectieve persoonlijkheidstest die wordt gebruikt om intelligentie, interpersoonlijke attitudes, gemoedstoestand en affectiviteit (emotionele responsiviteit) te meten. De methode is gebaseerd op de vorminterpretatie van inktvlekfoto's. Daarbij probeert de psycholoog een persoonlijkheidsprofiel van de proefpersoon te creëren op basis van de associaties en interpretaties die hem worden gegeven.

Betekenis en interpretatie van de Rorschach-kaarten.

Aan het begin van de Rorschach-test krijgt de patiënt een reeks symmetrische inktvlekafbeeldingen gepresenteerd op zogenaamde Rorschach-kaarten. De patiënt wordt gevraagd uit te leggen wat het eerst in hem opkomt bij het bekijken van de gepresenteerde beelden. De antwoorden worden vervolgens beoordeeld op vorm, kleur, lokalisatie, originaliteit en creativiteit.

In deze formulierinterpretatieprocedure is er noch een “goed” noch een “fout” antwoord. Het enige dat telt is alleen de interpretatie van de patiënt bij het bekijken van de beelden. De interpretatie van deze verkregen gegevens is een buitengewoon ingewikkeld proces en vereist veel ervaring en training.

De volgende stap is dat het onderwerp elke Rorschach-kaart afzonderlijk oppakt en elke kaart afzonderlijk onderzoekt. De vlekfoto's kunnen naar wens worden gedraaid en geroteerd. Onderweg stelt de psycholoog vragen als "Wat zie je hier?" of "Wat zou dit kunnen zijn?". Het is de taak van de patiënt om te beschrijven wat hij denkt te zien op de inktvlek. Bovendien moet hij uitleggen naar welk deel van de inktvlek de respectieve mentale associatie verwijst. Daarnaast noteert de psycholoog de interpretatie van de patiënt, het hanteren (roteren) van de tablet en de reactietijden.

De evaluatie van de Rorschach-test

Op basis van zijn aantekeningen kan de arts nu de Rorschach-test evalueren. Daarbij handelt hij op de volgende punten en vragen volgens vastgestelde richtlijnen:

  1. Soort opname: worden hele, halve of alleen detailgetallen opgenomen?
  2. Kwaliteit van de ervaring: worden tinten, contrasten, kleuren waargenomen?
  3. Inhoud: Worden dieren, mensen, planten etc. gezien?
  4. Originaliteit: zijn de antwoorden vulgair, aangepast, origineel?

De Rorschach-test kan worden gebruikt om die van de patiënt te analyseren geheugen en sensaties, die voornamelijk in het onderbewustzijn verankerd zijn. Bovendien laat de vorminterpretatie van de Rorschach-beelden toe conclusies te trekken over verlangens, verlangens, angsten en daarmee de persoonlijkheid van de testpersoon.

Aangezien er ruimte is voor interpretatie bij de evaluatie van de resultaten, is de test nog steeds fel bediscussieerd, maar het nut ervan wordt niettemin erkend. Het wordt echter niet gebruikt als een op zichzelf staande test om persoonlijkheid te beoordelen, maar in combinatie met andere gestandaardiseerde testprocedures.