Wellnesscontroles: wanneer uw kind naar de dokter moet gaan

Wat zijn U-examens?

U-keuringen zijn diverse preventieve onderzoeken voor kinderen. Het doel van preventieve controles is het vroegtijdig opsporen van diverse ziekten en ontwikkelingsstoornissen die door vroegtijdige behandeling kunnen worden genezen of in ieder geval verlicht. Hiertoe onderzoekt de arts het kind op gezette tijden met behulp van verschillende tests.

De uitslag en bevindingen van een U-onderzoek worden vastgelegd in een geel kinderonderzoeksboekje of screeningsboekje. Hierdoor heeft de kinderarts bij elke afspraak een goed overzicht van de ontwikkeling van het kind tot nu toe. Ouders moeten het boekje daarom zeker meenemen naar alle U-onderzoeken.

U-examens: verplicht of vrijwillig?

Sinds 2008 en 2009 zijn een aantal U-examens (U1 t/m U9) verplicht in Beieren, Hessen en Baden-Württemberg. In Beieren moeten ouders zelfs een bewijs van de medische keuring overleggen wanneer ze hun kind inschrijven voor de kinderopvang of school. De verplichting om naar de dokter te gaan is niet alleen bedoeld om ziekten zo vroeg mogelijk op te sporen; Het is ook bedoeld om gevallen van verwaarlozing en kindermishandeling sneller op te sporen.

Welke U-examens zijn er?

Er zijn in totaal twaalf verschillende kinderexamens tot en met tien jaar; voor oudere kinderen en adolescenten zijn er de zogenaamde J-onderzoeken. Elke screening omvat verschillende tests. Wat ze echter allemaal gemeen hebben, is de bepaling van gewicht en lengte. De kosten voor de onderzoeken U1 t/m U9 (inclusief U7a) worden vergoed door zowel de wettelijke als de particuliere zorgverzekeraars.

De vervolgonderzoeken, dus U10 en U11, worden nog niet door alle zorgverzekeraars vergoed. Volgens de Conferentie van Ministers van Volksgezondheid in het najaar van 2020 is het echter de bedoeling dat dit ook wettelijke ziektekostenverzekeringsuitkeringen zullen worden.

U-examens: Baby en peuter (U1 t/m U9)

Nadere informatie: U1-examen

Wilt u weten wat de arts doet tijdens het U1-onderzoek en wat vitamine K inhoudt, lees dan het artikel U1-onderzoek.

Nadere informatie: U2-examen

Wanneer het U2-onderzoek plaatsvindt en welke onderzoeken uw kind kan verwachten, leest u in het artikel U2-onderzoek.

De overige U-onderzoeken vinden niet meer in het ziekenhuis plaats. Ouders moeten hiervoor een afspraak maken met de kinderarts. Omdat de U-keuringen soms tijdrovend zijn, is het raadzaam om ruim van tevoren afspraken te maken.

Nadere informatie: U3-examen

Wanneer het U3-examen plaatsvindt en waarom dit zo belangrijk is, leest u in het artikel U3-examen.

Nadere informatie: U4-examen

Nadere informatie: U5-examen

Wanneer uw kind een U5-onderzoek moet ondergaan en wat de arts onderzoekt, leest u in het artikel U5-onderzoek.

Nadere informatie: U6-examen

Waarom het U6-onderzoek belangrijk is en op welke ziekten de arts uw kind gaat testen, leest u in het artikel U6-onderzoek.

Nadere informatie: U7-examen

Wanneer het U7-onderzoek plaatsvindt en welke onderzoeken uw kind kan verwachten, leest u in het artikel U7-onderzoek.

Nadere informatie: U8-examen

Wil je weten hoe het U8-examen werkt, lees dan het artikel U8-examen.

Nadere informatie: U9-examen

Wilt u weten wat de kinderarts controleert bij het U9-onderzoek en wanneer dit plaatsvindt, lees dan het artikel U9-onderzoek.

Voor kinderen vanaf zeven jaar worden momenteel twee extra U-examens aangeboden: de U10 in de leeftijd van zeven tot acht jaar en de U11 in de leeftijd van negen tot tien jaar. Deze omvatten preventieve zorg op de basisschoolleeftijd.

Nadere informatie: U10-examen

Hoe het U10-examen verschilt van de andere screeningsexamens leest u in het artikel U10-examen.

Nadere informatie: U11-examen

Wanneer het U11-examen wordt afgenomen en hoe het werkt, leest u in het artikel U11-examen.

U examens: Overzicht

U-examen

leeftijd

Dit wordt onderzocht:

U1

direct na de geboorte

U2

3e tot 10e levensdag

U3

4e tot 5e levensweek

U4

3e tot 4e levensmaand

U5

6e tot 7e levensmaand

U6

10e tot 12e levensmaand

U7

21. tot 24. levensmaand

U7a

U8

46e tot 48e levensmaand

U9

60e tot 64e levensmaand

U10

7e tot 8e levensjaar

U11

9e tot 10e jaar

Voor premature baby’s gelden dezelfde onderzoeksperiodes. Hun resultaten worden echter anders geïnterpreteerd.

Speciale screeningsonderzoeken

Naast de U-onderzoeken vinden er kort na de geboorte speciale screeningsonderzoeken plaats in het ziekenhuis. Deze zijn vrijwillig en gratis:

  • Screening op kritische aangeboren hartafwijkingen met behulp van pulsoximetrie wordt doorgaans uitgevoerd op de tweede levensdag (uiterlijk op U2).
  • Met de zogenoemde pasgeboren gehoorscreening kunnen gehoorstoornissen in een zeer vroeg stadium worden opgespoord. Specialisten voeren het regelmatig uit tot de derde levensdag.

Daarnaast vindt het zogenaamde schoolinschrijvingsexamen (schooltoelatingsexamen) plaats voordat het kind naar school gaat. Kinderartsen van de afdeling volksgezondheid (schoolartsen) onderzoeken de kinderen meestal, controleren hun gehoor en gezichtsvermogen en testen hun motoriek en coördinatie. Uiteindelijk is het doel om te beoordelen of het kind klaar is voor school.

Wat betekenen de uitslagen van U-onderzoeken?

Het bloed van het kind wordt al vanaf U2 getest op aangeboren stofwisselings- en hormonale stoornissen. Dit is vooral belangrijk omdat deze aangeboren aandoeningen zo vroeg mogelijk moeten worden behandeld met een speciaal dieet of hormoontherapie. Anders kan het kind blijvende schade oplopen.

Als het kind tekenen van ontwikkelingsstoornissen vertoont, is het belangrijk om gerichte ondersteuning te bieden. Mogelijke maatregelen zijn ergotherapie of logopedie (logopedie). In sommige gevallen kan de arts ook aanbevelen om naar een speciale kleuterschool te gaan. Veel van de mildere ontwikkelingsstoornissen kunnen worden gecompenseerd door middel van lichaamsbeweging. Het succes van de geïntroduceerde therapiemaatregelen kan vervolgens tijdens verdere onderzoeken worden gecontroleerd.