Vitamine K: aanvoersituatie

Vitamine K is niet opgenomen in de Nationale Voedingsenquête II (2008). Met betrekking tot de inname van vitamine K onder de Duitse bevolking zijn er gegevens uit het Nutrition Report 2004 van de German Nutrition Society (DGE).

Deze gegevens op vitamine K de inname is gebaseerd op schattingen en geeft alleen de gemiddelde inname weer. Over de aanbodsituatie onder de gemiddelde waarde kunnen geen uitspraken worden gedaan. Dit betekent echter niet dat er geen onderaanbod van vitamine K is onder de Duitse bevolking.

Over de aanbodsituatie kan het volgende worden gezegd:

De belangrijkste bron van vitamine K zijn groene groenten zoals spinazie, boerenkool en broccoli. In aanvulling op, melk en zuivelproducten kunnen ook bijdragen aan het voldoen aan de vitamine K-vereisten. Een gebalanceerd dieet groentenrijk is daarom vooral belangrijk met het oog op een vitamine K-tekort dat moet worden vermeden. De DGE adviseert een dagelijkse inname van 400 g groenten.

  • Voor Duitsland zijn er geen aanwijzingen dat er onvoldoende vitamine K beschikbaar is, behalve bij pasgeborenen en zuigelingen.
  • Pasgeborenen en zuigelingen hebben vaak een vitamine K-tekort omdat enerzijds de vitamine onvoldoende door de placenta in de baarmoeder en, aan de andere kant, vrouwen melk heeft een laag vitamine K-gehalte.
  • Volgens het voedingsrapport uit 280 nemen mannen gemiddeld 2004 µg vitamine K per dag op. De gemiddelde dagelijkse inname ligt in alle leeftijdsgroepen boven het innameadvies van de DGE.
  • Vrouwen slikken gemiddeld 300 µg vitamine K per dag. De aanbevolen dagelijkse inname van de DGE wordt hier ook in alle leeftijdsgroepen bereikt.
  • Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben in vergelijking met hun niet-zwangere of niet-borstvoedende leeftijdsgenoten geen extra behoefte aan vitamine K. Dienovereenkomstig halen zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven gemiddeld ook de innameadviezen van de DGE.

Aangezien de innameadviezen van de DGE gebaseerd zijn op de behoeften van gezonde mensen en mensen met een normaal gewicht, kan een individuele aanvullende behoefte (bijv. Due todiet, Genussmittelkonsum, langdurige medicatie, etc.) hoger zijn dan de innameadviezen van de DGE.