Vitamine E: veiligheidsbeoordeling

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) is laatst geëvalueerd vitaminen en mineralen voor veiligheid in 2006 en stelde een zogenaamd Tolerable Upper Intake Level (UL) voor elke micronutriënt vast, op voorwaarde dat er voldoende gegevens beschikbaar waren. Deze UL weerspiegelt het maximale veilige niveau van een micronutriënt die niet zal veroorzaken bijwerkingen wanneer het een leven lang dagelijks uit alle bronnen wordt ingenomen.

De maximale veilige dagelijkse inname voor vitamine E is 300 mg. De maximale veilige dagelijkse inname voor vitamine E is ongeveer 25 maal de door de EU aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (voedingsreferentiewaarde, NRV).

Deze waarde is van toepassing op volwassen mannen en vrouwen van 19 jaar en ouder, evenals op zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.

Er zijn geen nadelige bijwerkingen gemeld vitamine E, zelfs na jaren van administratie van hoge doses.

De gegevens van de NVS II (Nationale Voedingsenquête II, 2008) over de dagelijkse inname van vitamine E uit alle bronnen (conventionele dieet en supplementen) geven aan dat de veilige dagelijkse inname-limiet van 300 mg niet wordt bereikt in de Duitse bevolking.

De EFSA heeft een waarde van 540 mg vitamine E per dag vastgesteld als de NOAEL (No Observed Adverse Effect Level) - de hoogste dosis van een stof die niet detecteerbaar en meetbaar is bijwerkingen zelfs bij voortdurende inname. Dienovereenkomstig is het bedrag waarop nee bijwerkingen waargenomen is meer dan 40 keer groter dan de NRV-waarde en tweemaal de veilige maximale dagelijkse inname.

Een verhoogde bloedingsneiging wordt besproken als een bijwerking van een permanent te hoge vitamine E-inname. Verschillende onderzoeken lieten geen negatieve effecten zien wanneer 600 mg vitamine E per dag werd toegediend gedurende een periode van drie jaar. In principe kan een hoge inname van vitamine E de bloedingsneiging in individuen met bloed stollingsstoornissen of anticoagulans therapie die al met Countr werken vitamine K antagonisten. Dit is bijvoorbeeld waargenomen bij patiënten die gedurende vier weken anticoagulantia innamen: hoeveelheden van 70 tot 270 mg vitamine E per dag.